Finlands 21 största städer samlades på onsdagen i Seinäjoki för att förbereda en gemensam stadspolitisk agenda inför kommande regeringsperiod. 

Det är första gången som de så kallade C21-städerna samarbetar så här omfattande för att påverka regeringsprogrammet.  

‒ Den nuvarande regeringens politik har visat att det finns ett behov för att göra stadsbornas och stadsregionernas gemensamma röst hörd. Överlag verkar det finnas ett behov av att öka förståelsen för städernas speciella utmaningar. Städerna är också kapabla att själva komma med lösningar på dessa problem, bara städerna får tillräckligt med svängrum. Vi är beredda på ett tätare partnerskap med staten, en vettig stadspolitik är bra för hela Finland, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

I städernas målsättningar för regeringsprogrammet ligger tyngdpunkten på bland annat snabba spårvägar, sysselsättning och invandringsfrågor.

Till C21-nätverket hör förutom Helsingfors Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå.

Det ständiga nätverket av städer stärker den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *