De 21 största städerna i Finland, de så kallade C21-städerna, har publicerat ett gemensamt regeringsprogram. Ledorden är omfattande självstyrelse och ekonomisk autonomi.

Det är första gången som Finlands största städer tillsammans har gjort ett regeringsprogram. De vill att nästa regering skapar förutsättningar för en modern stadspolitik.

I sitt regeringsprogram betonar C21-städerna att den nationella stadspolitiken bör bygga på att städerna ska ha omfattande självstyrelse, att deras befogenheter ska vara allmänna och odelbara och att de ska ha tillräckliga ekonomiska resurser. 

– Har städerna omfattande självstyrelse samt allmänna och odelbara befogenheter, ger det – bortsett från de ekonomiska resurserna – dem tillräckligt spelrum att svara mot städernas särskilda framtidsutmaningar, säger C21-nätverkets ordförande, Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori.

C21-städerna anser att framtidens stadspolitik ska bottna i ett avtalsmässigt partnerskap mellan staten och de stora städerna.

– I den riksomfattande stadspolitiken bör man beakta de specialutmaningar som är särskilt accentuerade i de urbana regionerna, allt från segregation till invandringens negativa biföreteelser. Stadspolitik bör förverkligas i partnerskap med städerna och med beaktande av skillnaderna mellan städerna, konstaterar Vapaavuori.

C21-städernas regeringsprogram betonar särskilt de utmaningar som är förknippade med städernas hållbara tillväxt och att motverka klimatförändringen.

– De stora städerna måste ha tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar för att kunna svara på framtida utmaningar. Finansierings- och statsandelssystemen ska förstärka och stöda de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna i de växande städerna, konstaterar Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

C21-städernas regeringsprogram (på finska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *