I många av de svensk- och tvåspråkiga kommunerna minskar befolkningen enligt prognoserna som publicerades av Statistikcentralen i september 2019.

I tabellen nedan visas förändringarna i kommunerna relativt med nuläget 2019. Tabellen visar endast hela befolkningen, och visar inte hur befolkningsstrukturen förändras.

Befolkningen i alla kommuner minskar inte. De närmaste 20 åren räknar Statistikcentralen att befolkningen i Sibbo ökar med mer än 20%, och många kommuner på Åland växer.