Edvard Lindfors, 26 år, representerar Svenska Folkpartiet. Han vill se fler unga engagera sig i den lokala politiken i Hangö. Foto: Niklas Meltio.

Miljö och hållbarhet engagerar, men framtidsfrågorna som skriker efter svar är betydligt flera.

Hangö behöver unga beslutsfattare för att skapa förändring. Edvard Lindfors är en av dessa som sitter på tunga poster trots sin ringa ålder. 

Hur är det att vara ung beslutsfattare? Blir dessa hörda av äldre partikollegor och av politiker från andra partier i fullmäktigesalen? Kommuntorget lanserar en ny artikelserie om unga beslutsfattare under 30 år för att granska deras situation.  

Läs också: Viktigt att alla åldersgrupper är med

Edvard Lindfors, 26 år, representerar Svenska Folkpartiet i Hangö. Lindfors är bland de allra yngsta beslutsfattarna i staden. Endast partikollegan Hannes Gustafsson, 23 år, är yngre. Övriga partiers fullmäktigemedlemmar är alla över 30 år.  

Lindfors sitter i fullmäktige sedan förra kommunalvalet år 2021. Han säger att han är med i politiken för att göra beslut som stöder de unga i Hangö.

– Ungas psykiska hälsa, en god grundläggande utbildning och småbarnspedagogik samt frågor som berör miljövänlighet och hållbarhet är några saker som jag som politiker vill arbeta för.

Läs mera i Kommuntorget magasinet 1/24. Prenumerera! klicka här.

Förutom i fullmäktige sitter Lindfors även i bildningsnämnden och han är ordförande för svenska sektionen inom bildningen. Han säger att vid valet år 2021 fanns en konkret ambition att få flera unga invalda till fullmäktige.

– Fler unga kandidater från olika partier ställde upp. Jag tycker att intresset för politik bland unga i Hangö har ökat under de senaste åren.

Två aktuella politiska teman i Hangö är stadens minskande befolkning och den elektrifierade tågbanan från Helsingfors till Hangö.

Lindfors tillägger att unga beslutsfattare behövs eftersom det ofta är hos yngre som en vilja till nya idéer och förändring finns.

Arbetet i fullmäktige är ändå inte Lindfors första kontakt med politiken. Redan under sin tid i högstadiet och gymnasiet väcktes ett intresse för politik hos honom. Vid den här tiden satt Lindfors i stadens ungdomsråd och fick följa med fullmäktiges sammanträden.

”För komplicerat att delta”

Unga vuxna vill gärna engagera sig i samhället, men saknar mod att delta. Samtidigt är de intresserade av att aktivera sig, till exempel gå med i frivilligorganisationer, hobbyklubbar eller rösta i val, visar en färsk undersökning från Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Unga vuxna är benägna att tänka att det är komplicerat och ansvarskrävande att delta i samhället.

Kirsi Hantula, ledande expert på Sitra, säger att många unga vuxna upplever att de egna ledarskaps- eller nätverksfärdigheterna inte räcker till. De känner inte heller att de är tillräckligt modiga eller socialt kompetenta.

– Om vi vill att unga vuxna ska bli mer aktiva i samhället måste vi stärka deras tro på att de är tillräckligt bra som de är, säger Hantula.

Det behövs långsiktiga åtgärder från samhällets sida för att uppmuntra 20–30-åringarna att aktivera sig. En åtgärd är att sänka rösträttsåldern i kommunal- och landskapsval.

– Forskning visar att unga som uppnår rösträttsåldern redan under skoltiden är mer benägna att rösta i framtiden.

Valdeltagandet bland unga vuxna i Finland har länge varit lägre än bland de äldre åldersgrupperna. Något fler än hälften av de unga vuxna uppger att de har utnyttjat sin rösträtt under de senaste åren. Bland finländare som fyllt 30 år är motsvarande siffra 75 procent. Orsaken till att inte rösta uppges vara cynism eller brist på information.

SFP och SDP

Åtta partier är representerade i fullmäktige i Hangö. Av dessa är Svenska Folkpartiet och Socialdemokraterna de klart största. I kommunalval under 2000-talet är det endera av de tidigare nämnda partierna som fått flest röster. Edvard Lindfors tar lyra på tematiken om partiernas storlek.

– Arbetet i fullmäktige är i en stad som Hangö trots allt ett samarbete över partigränserna. Det finns inte ett parti som bestämmer allting, utan vi för diskussioner över gränserna för att hitta de bästa lösningarna för Hangö.


Serie - Ung i politiken

Möt unga förtroendevalda runt om i landet. Vem, vad och varför? Det blir flera intervjuer under året. Du hittar dem i magasinet och på nätet.


Edvard Lindfors tillägger att diskussionsandan bland politikerna från de olika partierna inom fullmäktige i Hangö är god.

Den nuvarande fullmäktigeperioden är långt hunnen och nästa kommunalval hålls om lite mer än ett år. Hur ser fortsättningen ut för Lindfors inom politiken? Han säger sig inte har ett långsiktigt mål med politiken. Han ger ändå en fingervisning om på vilket plan har vill arbeta.

– Jag ser mig själv bäst påverka på kommunal nivå. Som det ser ut nu är min ambition att ställa upp i nästa kommunalval år 2025.