Det finns ingen annan europeisk organisation som värnar självstyre, lokal demokrati och mänskliga rättigheter. Därför är människorättsorganisationen Europarådet jätteviktig, säger svensken Anders Knape, ordförande för Europarådets kongress.

Kongressens styrelse sammanträder i dag fredag i Kommunernas hus i Helsingfors för att bland annat behandla läget i Turkiet.

– Vi är jätteoroliga för utvecklingen i Turkiet, säger Knape.

Europarådet 70 år

  • 47 medlemsländer, bildades 1949.
  • Den äldsta och största politiska samarbetsorganisationen i Europa.
  • Sammanträder fyra gånger per år i Strasbourg.
  • Arbetar främst för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.
  • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Domstolens domar är bindande för konventionsstaterna..
Europarådet beslöt för två år sedan att lägga Turkiet under granskning efter en folkomröstning om en ny grundlag som utökade president Recep Tayyip Erdogans maktbefogenheter avsevärt. Turkiet har lokala val i slutet av mars och Europarådet som valövervakare är oroligt.

– Vi har längre planerat en monitorering dvs. övervakning av Turkiet och kommer idag att diskutera hur vi ska lägga upp vår strategi. Det handlar om extremt svåra avvägningar, medger Knape.

Förutom Turkiet är Europarådets relation till Ryssland kritisk. Problemen startade efter Rysslands annektering av Krim. I protest mot sanktionerna slutade Ryssland för två år sedan betala sin medlemsavgift till Europarådet och landet hotas nu av uteslutning. Europarådet har också fråntagit Ryssland rösträtten i den parlamentariska församlingen.

– Hur det går med Rysslands medlemskap står skrivet i stjärnorna, säger Knape. Ryssland säger att de inte tänker betala sin medlemsavgift till en organisation som de inte har rösträtt i.

Turkiets och Rysslands inflammerade relationer till Europarådet har, trots att de i sak är olika, en sak gemensamt.

– Relationerna är personavhängiga. Det handlar om två personer: Putin och Erdogan.

Störst och äldst i Europa

Europarådet är Europas största och äldsta politiska samarbetsorganisation. Med 47 medlemsländer är Europarådet betydligt större än Europeiska unionen med 28 – efter Brexit 27 – medlemsländer. Europarådet grundades 1949 och fyller således 70 år i år. Kongressen som Knape leder firar 25 år i år.

Samtliga medlemsländer har förbundit sig att följa Europarådet regelverk.

– Den stora frågan för oss att ta ställning till är hur vi ska agera när ett medlemsland bryter mot regelverket. Var går vår smärtgräns?

Kommunerna representeras av kongressen

  • Europarådets kongress för lokala och regionala organ är kommunernas och regionernas organ i Europarådet.
  • Kongressen grundades 1994 och firar således 25 år i år
  • Kongressens styrelse samlas i Helsingfors fredagen den 1 mars. Kommunförbundet är värd för mötet.
  • Kongressen sammanträder två gånger om året i Strasbourg
  • Leds av SKL:s blivande ordförande Anders Knape
Europarådets kongress är delad i frågan. Det finns de som anser att det är bättre att ett trilskande medlemsland får vara kvar i organisationen och det finns de som pläderar för uteslutning.

Europarådets kongress monitorerar alla sina medlemsländer regelbundet. Också stabila, gamla demokratier som Sverige och Finland har fått kritik.

– I Sverige har Europarådet i sin monitorering anmärkt på konsultationsprocessen mellan de olika förvaltningsnivåerna i landet och på statsbidragssystemet, berättar Knape.

Konsultationsprocessen handlar om principerna för samarbetet mellan de olika förvaltningsnivåerna i en nation, till exempel mellan den nationella (riksdag, regering) och den lokala nivån (kommunen).

Europarådets monitorering av sina medlemmar utmynnar i en rapport som landar på ministerrådets bord.

40 länder representerade i Helsingfors

Europarådets kongressmöte i Helsingfors samlar ca 50 deltagare från 40 olika länder. Deltagarna kommer bland annat från Georgien, Ukraina, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Österrike, Ungern, Ryssland, Grekland, Norge, Sverige och Finland.

Finland är sedan november i fjol ordförande i Europarådet.

Läs om Finlands prioriteringar inför ordförandeskapet här.

Anders Knape SKL-ordförande i mars

Anders Knape väljs till SKL:s ordförande vid kongressen den 19 mars.

Anders Knape blir i mars på nytt ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL). Knape som representerar moderaterna ledde SKL också under åren 2007-15.

– Det politiska läget i Sverige är i dag ett annat än för fyra år sedan. Vi har en rödgrön regering som stöds av centerpartiet och liberalerna. För SKL innebär detta att vi måste bredda vår intressebevakning. Traditionellt har vi jobbat mot den sittande regeringen, men det räcker inte idag. Vi måste också förhandla med regeringens stödpartier och med riksdagen, söger Knape.

Att det blir maktskifte från rött till blått i SKL betyder enligt Knape inte att ”SKL förändras i grundvalarna”.

– Mycket är business as usual!

Anders Knape säger att SKL-medlemmarnas största bekymmer just nu inte är ekonomin utan demografin och kompetensförsörjningen.

– Var ska vi hitta alla händer som ska göra jobbet åt oss i framtiden? Det finns sektorer där man måste ha händer, där man inte klarar sig med artificiell intelligens eller robotar, säger han och tillägger:

– De ekonomiska utmaningarna har vi från tid till tid lyckats lösa, men med kompetensförsörjningen är utmaningarna större.

SKL vill se långtgående samarbeten mellan kommunerna för att lösa problemen med just kompetensförsörjningen.

– Vi vill också ha mera samverkan kring den kommunala myndighetsutövningen.

Anders Knape är vid sidan av sina internationella och nationella uppdrag även lokalpolitiker. Han är fullmäktigeordförande i Karlstad.

– När jag började med politik 1976 fanns det fem partier. Idag är partikartan splittrad och nya lokala ”ensakspartier” gör entré. I min hemstad fick det lokala ”Karlstadspartiet – llivskvalitet”, som i folkmunkallas för Muminpartiet tre mandat, trots att partiet bara driver en enda fråga: att stoppa etableringen av en muminpark i Karlstad, berättar Knape.

Muminparken i Karlstad ska enligt planerna bli en kopia av Mumindalen i Nådendal och Sveriges första i sitt slag.

Nordiskt samarbete har ett mervärde

Anders Knape ser ett mervärde i att de nordiska länderna samarbetar på en internationell arena.

– Vi brukar ha ett nordiskt förmöte inför Europarådets möte. Numera deltar också de baltiska staterna i mötet. Det är jättebra att länder från vår del av världen träffas och stöttar varandra, också i frågor som gäller personval.

Under sin tidigare period som SKL-ordförande bjöd Anders Knape in sina nordiska kolleger till en träff i Stockholm.

– Det blev bara en träff den gången. Kanske jag gör ett nytt försök nu när jag blir ordförande på nytt?

Under mötet i Helsingfors träffades de tre ordförandena för kommunförbunden i Helsingfors, Sverige och Norge.  Under mötet i Helsingfors passade Anders Knape på att bjuda in  Finlands Kommunförbunds ordförande Sirpa Paatero och vd Minna Karhunen till SKL för att diskutera regionernas funktion och utmaningar.

Sirpa Paatero är ordförande för Finlands Kommunförbund, Anders Knape blir ordförande för Sveriges kommuner och landsting i mars.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *