Finlands ordförandeskap i människorättsorganisationen Europarådet har börjat. Det första som står på agendan är Rysslands obetalda medlemsavgifter. 

Finland fungerar som ordförande i Europarådets högsta beslutande organ, ministerkommittén, från den 21 november till 17 maj 2019.

Strax därefter följer Europaparlamentsvalet den 23-26 maj och Finlands EU-ordförandeskap från och med juni.

Finland inleder sitt ordförandeskap i Europarådet vid en tidpunkt då organisationen står inför stora politiska och ekonomiska utmaningar.

Rysslands obetalda medlemskapsavgifter på miljontals euro riskerar dra undan mattan för organisationens verksamhet. Landet slutade betala för sitt medlemskap då det förlorade sin rösträtt som en del av organisationens sanktioner i samband med annekteringen av Krim.

Rysslands möjliga utträde ur Europarådet kommer att avgöras under våren.

Även Turkiet håller på att svika sitt engagemang i människorättsorganisationen. I efterdyningarna av kuppförsöket  2016 meddelade Turkiet att landet halverar sitt finansiella bidrag. I våras fick Europarådet en ytterligare tillrättavisning då det uttryckte sin oro över legitimiteten i landets parlamentariska val.

Finlands prioriteringar

Finland har utarbetat ett program för sitt ordförandeskap som fokuserar på följande teman, som Finland också kommer att ordna olika evenemang kring:

1) att stärka systemet för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

2) stöd för jämställdhet och kvinnors rättigheter

3) fokus på ungdomar och förebyggande av radikalisering.

Under Finlands ordförandeskap kommer man bland annat att diskutera hur de mänskliga rättigheterna påverkas av artificiell intelligens.

Ordförandeskapet avslutas med utrikesministermötet den 16–17 maj 2019 i Helsingfors.

Europarådets huvudsäte i Strasbourg.

Kommunerna representeras av kongress

Europarådets kongress för lokala och regionala organ är kommunernas och regionernas instans i Europarådet. Den ordnas två gånger om året i Strasbourg, och leds av SKL:s vice ordförande Anders Knape.

Kongressen ger rekommendationer till medlemsländernas regeringar, utbyter erfarenheter och stöder den demokratiska utvecklingen på lokal och regional nivå i hela Europa.

Europarådet besöker sina medlemsländer med jämna mellanrum och utarbetar rapporter. I den senaste rapporten uppmanas Finland bland annat att trygga svenskan i vårdreformen.

Europarådet

  • 47 medlemsländer, bildades 1949.
  • Den äldsta och största politiska samarbetsorganisationen i Europa.
  • Sammanträder fyra gånger per år i Strasbourg.
  • Arbetar främst för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.
  • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Domstolens domar är bindande för konventionsstaterna.
  • Man kan anmäla myndigheter i ett land och deras agerande till domstolen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *