Jan D. Oker-Blom besökte Kommunmarknaden hösten 2023 bl.a. för att berätta om bostadsmässan i Lovisa. Foto: KL-Kustannus, Heli Sorjonen.

Nya utmaningarna finns i affärsvärlden, säger Jan D. Oker-Blom.

Samtidigt som grannstaden Borgå gör sig beredd att välja ny stadsdirektör meddelar Lovisa att också här söks nya krafter.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlar uppsägelsen och processen av sökandet av ny stadsdirektör under sitt sammanträde 5.2.2024, därifrån ärendet fortsätter till behandling av stadsfullmäktige 14.2.2024.

Jan D. Oker-Blom valdes hösten 2017 till Lovisa stadsdirektör för en tidsbunden period på sju år.

Många fler känner till Lovisa och det är mycket stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms förtjänst.

– Under hans ledning och hans arbetsperiod nådde sin kulmen med ordnandet av Bostadsmässan i Lovisa sommaren 2023 och Sveriges kronprinsessa Victorias besök i vår stad. Båda projekt började med hans idé och han främjade dem energiskt, säger ordförande för stadsstyrelsen i Lovisa stad Arja Isotalo i stadens pressmeddelande.