Nytt kommunfullmäktige, ny kommunstyrelse och ny kommundirektör. Det är inte lite ändringar det nya året har fört med sig i Eckerö på Åland.

– Det har varit full rulle här sedan starten, säger nya kommundirektören Raine Katajamäki. Kallelsen till fullmäktiges konstituerande möte ska skickas från kommunkansliet ännu idag (torsdag).

Katajamäki tillträdde tjänsten som kommundirektör den 7 januari i år. Före det hann han bekanta sig med sin nya kommun under en introduktionsperiod tillsammans med den avgående kommundirektören Arsim Zekaj.

Raine Katajamäki har tidigare arbetat som rättssakkunnig vid den åländska landskapsregeringens enhet för rättsliga och internationella frågor. Han har bland annat arbetat med lagstiftning kopplad till den åländska kommunstrukturreformen.

– Det kommer att bli väldigt intressant att se hur den nya regeringen tar sig an kommunfrågorna, säger han. Skrivningarna i regeringsprogrammet går inte in i detaljer, men andemeningen är klar: reformlagarna kommer att revideras, justeras och till och med rivas upp.

Hur känns detta för dig när lagstiftning du jobbat med kanske rivs upp?

– Jag har alltid haft en pragmatisk inställning till de här frågorna. På landskapsregeringen var jag tjänsteman och det var inte tjänstemännens sak att avgöra om Åland behöver en kommunreform eller inte.

För Eckerös del innebär kommunstrukturreformen en sammanslagning med Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland – en modell som Eckerö inte har accepterat.

– Eckerö värnar om den kommunala självstyrelsen och värdesätter samarbete mellan kommunerna i stället för sammanslagning, säger Katajamäki.

I regeringsprogrammet utläser han att den nya landskapsregeringen är svagt positiv till kommunsammanslagningar.

– Vad skrivningarna innebär i praktiken återstår att se. Regeringen betonar att kommunsammanslagningar ska ske på frivillig basis och på initiativ av kommunerna själva.

Reine Katajamäki är född och uppvuxen i Esbo. Hans koppling till Åland är via vänner och studiekamrater vid Åbo Akademi och den åländska skärgården som han rört sig mycket i.

– I mitt tidigare jobb för landskapsregeringen hade jag möjlighet att besöka och bekanta mig med kommunerna på Åland. De är rätt bekanta för mig, åtminstone deras siffror, säger han.

Under de första veckorna som kommundirektör har han kört runt i kommunen och bekantat sig med verksamheten.

– Jag har tittat på olika byggprojekt, planer och markanvändning och besökt reningsverket, äldreboendet, kommunens hyreshus och biblioteket. Ännu återstår ett besök i skolan och litet till.

Hurdan är din kommun?

– Eckerö är en fantastiskt fin kommun. Vi har ett rikt näringsliv och mänskorna är mycket engagerade, det gäller såväl de förtroendevalda som kommuninvånarna.

Ekonomin vilar i det stora hela på en stadig bas, säger Katajamäki.

– Det som kan påverka 2019 års bokslut är bland annat det nya inkomstskattesystemet, på längre sikt påverkas vi av förändringarna i landskapsandelssystemet.

Eckerös tidigare kommundirektör Arsim Zekaj är numera förbundsdirektör för boende- och vårdcenter Oasen i Jomala.

Under våren kommer Raine Katajamäki att få nya kommundirektörskolleger i både Lemland och Sund. I går valde fullmäktige i Lemland Julia Lindberg till ny kommundirektör. Hon efterträder Mikael Smeds som efter 21 år i Lemland nu börjar arbeta som ledande upphandlare i Mariehamns stad.

Sund rekryterar som bäst en ny kommundirektör efter Jens Andersen som slutade vid årsskiftet. Ansökningstiden utgår den 31.1.2020.

Raine Katajamäki

  • Född 1988 i Esbo
  • Politices magister med folkrätt som huvudämne (Åbo Akademi)
  • Rättsnotariatstudier som tillfälligt ligger på is
  • Har tidigare arbetat som rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering och som riksdagsassistent åt Stefan Wallin
  • Bor i Mariehamn men planerar att flytta till Eckerö med sin fru så småningom