Det finns en politisk vilja att fortsätta utreda en sammanslagning med Lumparland, säger Julia Lindfors, Lemlands nya kommundirektör.

Julia Lindfors, 29, efterträder Mikaels Smeds som kommundirektör i Lemland. Det beslöt en enhällig kommunfullmäktige i onsdags.

Lindfors, som är jurist, säger att hennes kompetens borgar för en juridisk trygghet i kommunen.

– All verksamhet bygger på lag. Så för att det ska vara rättvist mot alla kommuninvånare, och för att förvaltningen ska skötas på ett ändamålsenligt sätt, är det bra att ha juridik i grunden. Sedan tror jag också på ett öppet ledarskap. Jag har en tilltro till mina medarbetares kompetens och vill plocka fram styrkor, inte hierarkier.

Lemland har ungefär 2 030 invånare. Nästan en fjärdedel av dem är under 18 år. Hurdana förutsättningar skapar det för kommunen?

– Det är en positiv demografi för många unga gynnar ekonomin. Men det gäller att se till att de hålls kvar i kommunen, eller flyttar tillbaka efter studierna när de är i arbetsför ålder. Såklart betyder många unga också en utmaning för barnomsorg och skola. Vi måste kunna ta emot alla.

Lindfors säger att Lemland kan locka inflyttare och återflyttare med till exempel stora, ännu oplanerade markområden. Det finns plats för nya bostadsområden, och även möjligheter att locka näringslivet till kommunen.

Vill föra dialog med Lumparland

Under den förra landskapsregeringen lämnade Lemland och Lumparland in en gemensam ansökan om att utreda en sammanslagning av de två kommunerna. Den nya landskapsregeringen betonar uttryckligen frivilliga sammanslagningar och Lindfors säger att frågan fortfarande är aktuell i Lemland.

– De signalerna har jag fått från politiskt håll, så jag kommer att se över frågan och öppna en dialog med Lumparland för att se om de fortfarande är intresserade.

Det finns ekonomiska utmaningar som drabbar Lumparland hårdare men som inte lämnar Lemland oberört och som talar för en sammanslagning, säger Lindfors. Minskade kommunandelar är en sådan. Dessutom har Lemland och Lumparland redan djupgående samarbeten, till exempel på den tekniska sidan, där man har gemensamma tjänstemän och en gemensam nämnd.

Har du i övrigt en checklista över sådant som du vill ta itu med direkt?

– En fråga som varit i ropet är den stora personalomsättningen inom barnomsorgen. Det vill jag sätta mig in i för att förbättra och stabilisera situationen. En fungerande socialomsorg är en viktig för hela kommunen, och vi har också stora förändringar på gång när alla socialtjänster på Åland ska överföras på ett gemensamt organ. Det innebär stora förändringar för alla, men blir bra om man jobbar på det.

Du efterträder en mångårig kommundirektör. Känner du att du måste övertyga någon?

– Nej. Jag kliver in i en organisation som Mikael Smeds har format och jag har fullt förtroende för hur han byggt den. Nu vill jag komma in i hur man jobbar och sedan se om det kanske finns något jag kan modernisera. Men jag känner inte att jag måste bevisa något, bara leva upp till förtroendet. Det var en fin start att fullmäktige var enhälligt, säger Lindfors som sannolikt börjar jobba som kommundirektör sista veckan i mars.

Julia Lindfors

  • Ålder: 29.
  • Född och uppvuxen i Mariehamn.
  • Utbildad jurist vid Stockholms universitet, 2014.
  • Familj: Sambo, två döttrar och en hund.
  • Karriär: Har senast jobbat som kommunsekreterare i Jomala, innan det på Stockholm stads juridiska avdelning, och på Mariehamns stad.