Kommundirektör Andreas Johansson i Vårdö, Åland byter kommun. Johansson har handplockats till att leda Sunds kommun, ett uppdrag han officiellt tillträder i sommar. Fram tills dess är han kommundirektör i både Vårdö och Sund.

Hur hänger det här ihop, Andreas Johansson?

– När Sunds kommundirektör Jens Andersén sade upp sig från sin tjänst vid årsskiftet fick jag frågan om jag kunde tänka mig att hjälpa till i Sund, tills en ny kommundirektör rekryterats, berättar Johansson.

Sedan i vintras har Johansson varit t.f. kommundirektör Sund vid sidan av sin ordinarie tjänst som kommundirektör i Vårdö. Av allt att döma har han skött sig väl, för när rekryteringsgruppen i Sund skulle vaska fram en kommundirektörskandidat, stannade den för Johansson – ­trots att han inte sökt jobbet.

– Jag fick ett erbjudande och tackade ja, säger han.

Fullmäktige valde honom till kommundirektör i mars. Uppdraget är tidsbegränsat till fem år.

Varför valde du att tacka ja till Sund?

– Jag och familjen har letat boende på Vårdö en längre tid utan att hitta något. I våras flyttade vi till Jomala och trivs bra där. Jag pendlar till jobbet, men arbetsresorna är långa, 40–50 minuter plus en vajerfärja.

I och med bytet av jobb blir hans arbetsresor hälften så långa.

Andreas Johansson känner sin nya kommun väl. Vårdö och Sund har idag en gemensam socialnämnd och delar sin lönesekreterare.

Vad kommer du att driva för frågor som ny kommundirektör i Sund?

– Jag arbetar för att de fem kommunerna i norra Åland ska bilda ett gemensamt område för äldreomsorgen. Vid årsskiftet får Åland en ny äldreomsorgslag och den innebär bland annat att behörighetskraven skräps. I stället för att var och en för sig utvecklar sin äldreomsorg, kan vi göra det i samverkan.

De fem kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö i norra Åland har ca 6 000 invånare.

– Det finns en lång tradition av samverkan i norra Åland med bland annat gemensamt högstadium. Därför känns det naturligt att vi också samarbetar kring äldreomsorgen, säger han.

Finns en sammanslagning av Vårdö och Sund på agendan?

– Frågan har diskuterats i Sund, men den är inte aktuell i Vårdö. Så svaret på frågan är nej.

Andreas Johansson

  • Ålder: 34 år
  • Familj: Hustru och tre barn
  • Född: I Västerås, Sverige
  • Utbildning: Magister i statskunskap från Stockholms universitet
  • Arbetar: Sedan 2015 som kommundirektör i Vårdö. I juni 2020 blir han kommundirektör i Sund.