”Risk för dyrare och sämre avfallshantering”

Kommunförbundet befarar att den nya avfallslag -  i fall förslaget godkänns- ökar byråkratin och färsämras tillgången till tjänster.
Kommunförbundet befarar att den nya avfallslag - i fall förslaget godkänns- ökar byråkratin och färsämras tillgången till tjänster.
13.3.2017

Avfallshanteringen riskerar bli dyrare och sämre i kommunerna, varnar Kommunförbundet.

– Vi vill behålla kommunernas ansvar för avfallshanteringen oförändrat så att kommunernas skyldighet att ordna avfallshanteringen utöver avfall från bosättning också innefattar kommunalt avfall från offentlig förvaltning och service, privat utbildningsverksamhet och social- och hälsovård, säger Kommunförbundets sakkunniga Tuulia Innala.

I förslaget till revidering av avfallslagen föreslås flera begränsningar i verksamhetsbetingelserna för de kommunägda avfallshanteringsorganisationerna. Kommunförbundet har därför antecknat avvikande åsikt i den rapport som Miljöministeriets arbetsgrupp presenterade förra veckan.

Om revideringen av avfallslagen genomförs enligt arbetsgruppens förslag, riskerar kommuninvånarnas avfallsavgifter att öka och tillgången till företagens avfallshanteringstjänster att försämras, varnar Kommunförbundet.

– Med tanke på hållbar kretsloppsekonomi har Finland inte råd att lämna kompetenta aktörer, dvs. kommunernas avfallshanteringsorganisationer utanför det gemensamma talkot. De kommunala avfallshanteringstjänsterna är ett utmärkt exempel på ett lyckat kommunalt samarbete, kommenterar Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Arbetsgruppen vill att kommunens skyldighet att ordna avfallshantering begränsas så att den gäller endast kommunalt avfall från bosättning och kommunens verksamhet. Kommunerna har under statlig styrning satsat cirka en miljard euro på arrangemang som krävs för avfallshanteringen enligt det nuvarande mer omfattande ansvaret.

Arbetsgruppen har föreslagit att avfallslagen får en bestämmelse om anknutna enheter och att gränsen för att sälja till utomstående ska vara 10 procent.

Enligt Kommunförbundet är den föreslagna gränsen inte tillräcklig inom avfallshanteringen.

– Den fasta lagstadgade gränsen för att sälja till utomstående bör inom ramen för upphandlingsdirektivet vara minst 15 procent utan gräns i eurobelopp, kräver vice verkställande direktör Timo Reina.

Kommunförbundets pressmeddelande.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här