I framtiden ska invånarna kunna logga in till alla officiella e-tjänster på ett och samma ställe. Olika elektroniska system ska kommunicera med varandra och invånarna slipper hålla reda på en mängd olika användarnamn och lösenord. För kommunerna innebär det en hel del arbete att förbereda införandet av den nationella servicearkitekturen (KaPA).

Från och med juli ska kommunerna ha tagit i bruk en del av de lagstadgade tjänster som ingår i den  nationella servicearkitekturen. Den så kallade KaPA-lagen trädde i kraft i juli 2016 men heter på riktigt på svenska Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.

Kommunerna hör till de myndigheter som enligt lagen är skyldiga att använda tjänsten och  en del av stödtjänsterna ska tas i bruk redan från och med juli 2017. Det gäller alltså att kavla upp ärmarna i kommunerna.

– Vi får in en hel del frågor om vad kommunerna åtminstone borde göra, vad man ska börja med och vilken nytta allt det här har för kommunen, berättar Susanna Hyvärinen  som med Jari Ylikoski arbetar  på Kommunförbundet med att hjälpa kommunerna i frågor som rör just den nationella servicearkitekturen.

Det allra första kommunerna bör göra är att bekanta sig med informationen som finns på esuomi.fi. Där finns en hel del information på svenska.

En av de saker som kommunerna ska ta tag i allra först är Suomi.fi-servicedatalagret. Det är ett centraliserat datalager där all relevant information om tjänsterna inom den offentliga förvaltningen samlas på ett och samma ställe. Enligt lagen ska kommunerna göra uppgifter om sina offentliga tjänster tillgängliga i servicedatalagret senast den 1 juli 2017.

Följande på listan som kommunerna bör ta sig an är Suomi.fi-identifikationen.  Suomi.fi-identifikation möjliggör en datasäker elektronisk identifiering av en finländare eller EU-medborgare med hjälp av olika identifieringsverktyg såsom bankkoder och mobilcertifikat. Det här är i synnerhet viktigt för de kommuner som idag använder sig av Vetuma (den nuvarande identifierings- och betalningstjänst som den offentliga förvaltningen och organisationer kan använda i betalningsärenden).

– Det är viktigt att kommunerna gör det här eftersom Vetuma upphör att existera vid utgången av 2017, säger Hyvärinen.

För det tredje uppmanar Hyvärinen kommunerna att ansöka om stöd från Finansministeriet för att ta i bruk stödtjänsterna. För tillfället kan man bl.a. ansöka om stöd både för ibruktagandet av servicedatalagret och för övergången från vetuma-identifikation till suomi.fi-identifikation.

Nu vaknar kommunerna

Hyvärinens kollega Jari Ylikoski säger att kommunerna förbereder sig inför den nationella servicearkitekturen som inför en storm.

– Vi befinner oss en hektisk tidsålder för kommunernas informationsadministration. Det är naturligt att det finns en del motstånd ute i kommunerna, men på sikt gynnar utvecklingen kommunerna, säger Ylikoski.

Ylikoski och Hyvärinen bedömer att kommunerna först nu ordentligt kommit igång med arbetet. Gällande servciedatalagret bedömer de t.ex. att två tredjedelar av kommunerna påbörjat arbetet medan en tredjedel nu håller på att vakna.

– På sikt kommer förändringen att göra arbetet enklare för kommunerna. När kommunerna tar i bruk stödtjänsterna på nationell nivå behöver de inte heller längre själva ansvara för att tjänsterna fungerar, utan det gör Befolkningsregistercentralen säger Hyvärinen.

Den nya servicearkitekturen ska göra det möjligt att sköta all byråkrati som handlar t.ex. om att ansöka pass, vara i kontakt med skolan eller sköta beskattningsärenden på ett och samma ställe.

– Det är en revolutionernade vision. Informationen som samlas i e-tjänsterna kan användas för många olika ändamål vilket betyder att olika myndigheter, som t.ex. kommunerna inte behöver uppehålla register eller bygga egna gränssnitt, säger Ylikoski.

Det är Finansministeriet som ansvarar för KaPA-projektet och Befolkningsregistercentralen som förverkligar den nationella servicearkitekturen.

Vill du veta mer om KaPA-lagen och Suomi.fi – tjänsterna?

Det ordnas ett allmänt info om KaPA-lagen och om Suomi.fi -tjänsterna på svenska online ons. 29.3.2017 kl. 10:00 – 11:00.

Anmäl dig via länken: https://www.webropolsurveys.com/S/BF29512B7A4335FB.par

Andra nyttiga länkar:

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *