Vi lever i en oförutsägbar värld där planering och strategier är fantasier, hävdar den svenska komplexitetsdoktorn Åsa Lundquist Coey. I torsdags föreläste hon på Kurstorgets svenska ledarskapsseminarium i Helsingfors.

I organisationer är konflikten det normala och harmonin undantaget, menar Lundquist Coey.

– Människor är olika och därför ska det vara lite ”grusigt” när man samarbetar. Efter ett bra möte ska alla vara lite missnöjda.

Kommuntorget har tidigare intervjuat Lundquist Coey. Intervjun hittar du här: ”Vi använder strategier som ångestdämpande medel”.

Jim Eriksson, Närpes

Ledarskapsseminariet har samlat ett 40-tal ledare från den offentliga, privata och tredje sektorn.

Jim Eriksson, vård- och omsorgsdirektör i Närpes, säger att han förstår vad Lundquist Coey avser när hon hävdar att strategier är fantasier som dämpar organisationens ångest.

– Jag är själv kluven till strategier, erkänner han. Vi har strategier helt enkelt därför att vi måste ha det., men jag har länge haft en känsla av att vi lägger alltför stor vikt vid arbetet med de övergripande strategierna. Organisationens strategi behöver inte vara närvarande varje dag hos medarbetarna.

Eriksson är ändå inte beredd att slänga strategierna över bord.

– Processen och de gemensamma tankarna som leder till en strategi är viktiga. Processen vill jag ha kvar, men tankarna ska inte vara alltför högt flygande.

Vad tar du med dig hem till Närpes från ledarskapsseminariet?

– Insikten om det komplexa i att leda en organisation. Att leda är att hitta balans mellan alla spänningar i organisationen.

Anne-Maarit Itänen, Pargas

Anne-Maarit Itänen, informationschef i Pargas, säger att hon funderat mycket på de olika roller som en ledare har.

– En chef ska vara diplomat och tusenkonstnär. Man ska lyssna, påverka och se till att alla har det bra.  Det är viktigt att förstå hur relationer mellan människor fungerar i vardagen.

Åsa Lundquist Coeys lista över de roller eller funktioner en ledare har väckte en hel del tankar hos deltagarna.  En ledare ska enligt henne vara spänningsreglerare, relationsskräddare, samtalsaktivist, alliansbyggare och lobbyist.

Rurik Ahlberg, Korsholm

Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm, säger att han i synnerhet under senare tid fungerat som både spänningsreglerare och relationsskräddare.

– I viss mån har jag också agerat alliansbyggare, konstaterar han.

Hur ett ledarskap utövas är enligt Ahlberg också en generationsfråga.

– Det finns fortfarande de som har en bild av att ledarskap går ut på att diktera uppifrån och ner. Min erfarenhet är att  våra organisationer blir allt plattare och ledarskapet alltmer nätverksbaserat, säger Ahlberg.

Kurstorgets satsar på ledarskap i höst

I november arrangerar Kurstorget fyra regionala verkstäder för kommunala ledningsgrupper. Temat för verkstäderna är att leda i förändring. Verstäderna hålls i Österbotten, Nyland och eventuellt på Åland.

I november startar också ett ledarskapsprogram i fyra delar.

Läs mera: Nu startar kurshösten

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *