Tjugo öppna kurser och en ledarskapsutbildning som stäcker sig långt in på nästa år. Kommunförbundets svenska kursprogram för hösten 2018 är klart och ligger nu ute på kurstorget.fi.
– Programmet har både bredd och djup, säger Kurstorgets Elin Johansson och Barbro Teir.

Kurshösten rivstartar nästa veckas torsdag och fredag med ett brett upplagt ledarskapsseminarium i Helsingfors. Ledarskapsseminariet med Åsa Lundquist Coey, Satu Huber, Staffan Kurtén och Arto Sulonen som talare har lockat över 40 deltagare.

– Det kommer att bli en jättebra grupp, säger Kurstorgets projektchef Barbro Teir. Gruppen är väldigt heterogen, vilket också var en av målsättningarna när vi startade planeringen av seminariet.

Bland deltagarna finns omsorgschefer, kommundirektörer, avfallshanteringschefer, personal från statsrådet och tredje sektorn. Den geografiska spridningen är god, deltagarna kommer från Svenskfinland och Åland.

– Det borgar för bra diskussioner, säger Teir.

Anmälningstiden till ledarskapsseminariet har gått ut, men i fall det finns någon som absolut vill med, så finns det möjlighet att anmäla sig ännu fram till fredag via Kurstorget.fi.

Regionala verkstäder

Kurstorgets ledarskapssatsning fortsätter under hösten med regionala verkstäder för kommunala ledningsgrupper; två verkstäder arrangeras i Österbotten och två i Nyland i november.

– I fall det finns intresse är vi beredda att arrangera en verkstad också på Åland, berättar Teir.

Temat för ledningsgruppsverkstäderna är att leda i förändring.

– I verkstäderna samlar vi ledningsgrupper från olika kommuner som tillsammans med ledarskapskonsulten Staffan Kurtén från HRM Partners arbetar med olika problemställningar i anslutning till förändringsprocesser. Hur leder man en förändringsprocess? Hur leder man människor i förändring? Hurdana är deltagarna själva som ledare och ledningsgrupp?, är några av de frågor som vi tar upp.

Före ”verkstadsmötet” gör deltagarna en personanalys som tar fram personens naturliga, individuella styrkor och naturliga roller i teamet dvs. ledningsgruppen.

– Resultaten från analysen är ett bra instrument som också kommer att användas under själva verkstaden, berättar Teir.

Ledarskapsutbildning i fyra delar

Den tredje ledarskapssatsningen är ett ledarskapsprogram som startar i november och avslutas våren 2019. Ledarskapsprogrammet omfattar fyra delar à två dagar med olika teman.

– Utbildningen börjar med omvärldsanalys och trendspaning och avslutas med framtidsfrågor, berättar Teir.

Den första delen av ledarskapsprogrammet är redan klart. Föreläsare är finländska futuristen Niko Herlin, den svenska utbildaren Kjell Lindström och förändringskonsulten Peter Kenttä.

Varför satsar Kurstorget på just ledarskap i höst?

– Förändringstakten och osäkerheten är jättestor på kommunfältet just nu. Oavsett om vård- och landskapsreformen förverkligas eller inte, har den gett upphov till förändring i de flesta kommunerna, konstaterar Teir.

För att hantera den osäkerhet som kännetecknar förändring behöver kommun- eller organisationsledningen bland annat lära sig att motivera sig själv och andra, säger Teir.

– Men man behöver inte vara rädd för förändringar. Förändring leder oftast till någonting bra också för individen, understryker Teir.

Parallellprogram på svenska

Bland höstens kursnyheter lyfter Kurstorgets utbildningsplanerare Elin Johansson fram det svenska parallellprogrammet på FCG:s höstkonferens för förvaltnings-, ekonomi- och HR-chefer den 27-28.9.2018.

Det svenska programmet tar bland annat upp HR-samarbetet mellan kommun och landskap med Pargas som exempel. En annan programpunkt behandlar lagstiftning och lojalitetsprinciper som begränsar vad en kommunalt anställd eller en förtroendevald får säga på nätet. Övriga teman är elektronisk mötesadministration med Jakobstad som exempel och den nya lagstiftningen om tillgänglighet.

– Förhoppningsvis anmäler sig tillräckligt många deltagare till det svenska parallellprogrammet så att vi kan genomföra det, säger Elin Johansson.

–  Alla, också den som är svensk- eller tvåspråkig, ska anmäla sig via FCG:s sajt, men komma ihåg att kryssa för att den deltar i det svenska programmet, understryker Teir. Man kommer till anmälningen också via kurstorget.fi.

Webbinarier kvällstid

Bland höstens övriga kursnyheter finns tre olika webbinarier. Det första webbinariet, en grundkurs i kommunalekonomi för förtroendevalda, hålls under tre kvällar (kl. 16-18) i oktober och november.

– Vi har försökt anpassa att tidpunkten så att förtroendevalda som jobbar dagtid ska kunna delta, säger Elin Johansson.

Föreläsare är Henrik Rainio och Benjamin Strandberg från Kommunförbundets kommunekonomiska avdelning. Kurslitteratur är Kommunförbundets handbok ”Kommunekonomi – nyckeln till ekonomisk planering” (2018).

De två övriga webbinarierna handlar om språklagstiftningen och social- och hälsovård. Webbinariet om språklagstiftningen hålls den 21.11 kl. 16-18.30 och social- och hälsovården den 11.12 kl. 9-12.

I septermber samlas kommundirektörerna till sin årliga konferens, den här gången i Skåne och i oktober samlas de finlandssvenska rektorerna till Rektorsdagar som i år hålls i Åbo.

– Hösten börjar bli ganska fullspäckad, men det finns alltid möjlighet att kontakta oss på Kurstorget med önskemål. Vi har beredskap att skräddarsy beställningskurser enligt kundens önskemål, så tag gärna kontakt med oss, hälsar Barbro Teir.

Höstens kurser:

 • 12-13.9, Kommunmarknaden – kom på det svenskspråkiga parallellprogrammet!, Helsingfors
 • 27-28.09, FCG:s höstkonferens – med svenskspråkigt parallellprogram, Helsingfors
 • 24.10, 31.10; 7.11.2018, Grunderna i kommunal ekonomi för förtroendevalda, Webbinarium i tre delar
 • 11.10, AKTA – grunder och uppdateringar, Mariehamn
 • Datum bekräftas inom kort, UKTA – grunder och uppdateringar, Mariehamn
 • Datum bekräftas inom kort, Upphandlingslagen och E-avrop, Mariehamn
 • 25-26.10, Rektorsdagarna, Åbo
 • 1-2.11, Ledarskapsprogrammets första modul, Helsingfors
 • 06-7.11, Att leda förändring – Verkstad för ledningsgrupper, Nykarleby
 • 07-8.11, Grunderna i god förvaltning med Ida Sulin och Riitta Myllymäki, Vasa
 • 08-9.11, Att leda förändring – Verkstad för ledningsgrupper, Östnyland
 • 15-16.11, Att leda förändring – Verkstad för ledningsgrupper,Nykarleby
 • 15.11 Öppen kod för bättre samarbete och service, Helsingfors
 • 21.11, Språklagstiftningen, Webbinarium
 • 22-23.11, Att leda förändring – Verkstad för ledningsgrupper, Västnyland
 • 28.11, Grunderna i god förvaltning med Ida Sulin och Riitta Myllymäki, Karis
 • 10.12, Förskottsuppbörden 2019 och aktuella pensionsfrågor, Vasa
 • 11.12, Aktuellt inom social och hälsovården, Webbinarium
 • 11.12, Förskottsuppbörden 2019 och aktuella pensionsfrågor, Mariehamn
 • Mera information, se Kurstorget.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *