Vi har en övertro på planering och strategier, när vi egentligen borde fokusera mer på relationer och det vi verkligen gör på jobbet, säger Åsa Lundquist Coey, doktor i komplexitet och chefskonsult.

Arbetslivet är komplext. Med det menar Åsa Lundquist Coey att det är oförutsägbart och osäkert. Små variationer kan ha stora konsekvenser vilket leder till att resultatet är oförutsägbart. Det här stämmer dåligt överens med de recept vi har för gott ledarskap idag.

 Våra recept går ut på att gör vi A så händer B. Men ofta händer inte B och då vet vi inte vad vi ska göra, säger Lundquist Coey.

Enligt henne borde dagens ledare istället förstå att det de leder är människor, som är komplexa varelser.

 Vi jobbar med en övertro på planering och strategier. Men egentligen är strategierna och planerna en form av fantasier som vi tar till för att dämpa vår ångest. Man kan säga att vi använder strategier som ångestdämpande medel mot det oförutsägbara som skapar oro hos oss, säger Lundquist Coey.

Problemet är att strategierna och planerna paradoxalt nog skapar ännu mer ångest och oro. Chefer ska därför våga tala om hur mycket vi präglas av oro och ångest inför det som är oförutsägbart.

 Det är viktigt att inte springa förbi känslorna. När chefen svarar på kollegornas oro och rädslor med att säga att de ska ”titta framåt” eller ”håll blicken på målet”, är det lätt hänt att medarbetarna känner att de inte blir hörda, säger Lundquist Coey.

Att cheferna ofta svarar så här beror på att vi idag tillämpar en ledarskapskultur på våra arbetsplatser som har sin källa i amerikanskt management med nästan evangeliska förtecken, säger Lundquist Coey. Det är en kultur som bygger på en förbättringsideologi, där man mer tittar på vad som borde göras och mindre på vad som de facto görs.

Åsa Lundquist Coey

  • Utbildning: Doktor i Management och Komplexitet PhD, från University of Hertfordshire
  • Jobbar som: ledarskapskonsult, coach, författare, föreläsare.
  • Bor i: Stockholm
  • Beskriv dig själv med tre ord: energifull, nyfiken & reflekterande

– När vi okritiskt importerar den här kulturen leder det till att vi tror det är något fel på oss, att vi hela tiden borde vara bättre. Det gör oss sjuka.

Hon berättar att tankesättet lätt blir en negativ spiral. Chefen projicerar sina känslor på medarbetarna och pendlar mellan att tycka det är fel på dem (”Varför gör de inte bara som jag säger?”) eller fel på sig själv som ledare (”Jag klarar inte av det här jobbet”).

Lundquist Coey menar ändå inte att vi helt och hållet ska skippa alla mål och visioner.

– Vi behöver och vill ha riktning. Det är överdriften av strategier och visioner som gör att paradoxen kollapsar. Vi klarar oss fint med till exempel en enkel vision om vi, vår oro och det vi upplever tas på allvar.

Lita på intuitionen

En av nycklarna till att komma bort från det här arbetssättet är att fokusera mer på det vi faktiskt gör varje dag på jobbet, istället för på vad vi borde göra.

–  Organisationer är relationer. Det vi gör tillsammans på dagarna är det som skapar vår etik och våra värderingar, säger Lundquist Coey.

Hon tycker att dagens chefer borde lita mer på sina erfarenheter av att relatera. Vi är alla  relationsexperter, påpekar hon. Redan från att vi är små växer vi upp i relationer och lär oss vad till exempel ett höjt ögonbryn betyder.

–  Vi kan mycket mer om relationer än vi tror, men vi tar det inte på allvar. Istället är det lättare att följa recept som ”Fyra steg till bättre effektivitet”. Vi vet att det inte fungerar, men eftersom alla andra följer samma gamla recept känns de trygga.

Lundquist Coey efterlyser en insikt i att det är relationer som gör oss både friska och sjuka.

 Vi kan klara av väldigt svåra saker och stora motgångar på jobbet om vi känner att vi har stöd.

Ensam är inte stark

Enligt Lundquist Coey är det oerhört viktigt att skapa sammanhållning och en bra gruppdynamik på arbetsplatsen. Här tycker hon chefer oftare kunde lyfta upp och diskutera problem i grupp.

–  Om vi tänker oss att vi har Ulla som ofta suckar högljutt under möten, så tänker många chefer att det är något som han eller hon ska ta upp med Ulla enskilt efteråt. Men då går gruppen miste om en viktig diskussion där vi formas socialt. Det är naturligtvis viktigt hur Ullas beteende tas upp i grupp, chefer kan peka på sin egen osäkerhet inför ’sucken’ och inte värdera det som bra eller dåligt. Vi har ofta för starkt fokus på den enskilda individen, säger Lundquist Coey,

Här vill hon också passa på att spräcka hål på myten om den ensamma ledaren på toppen.

 Det är många ledare som faller i den fällan. Vi måste lära oss att sluta låtsas vara starka och allvetande och tro att det hör till att det ”blåser på toppen”. En bra början är att förstå mer om den makt som alla chefer och medarbetare har och hur den fungerar.

Vill du höra mer om Åsa Lundquist Coeys tankar om ledarskap och komplexitet. Kom då med på Kick-offen för Kurstorgets nya ledarskapsutbildning 23-24.8.2018.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *