Sofia Ulfstedt har skapat missnöje med sin ledarstil, både i Kårkulla samkommun och ute i kommunerna, säger Christer Rönnlund.

Det var i tisdags som styrelsen för Kårkulla samkommun röstade om förtroendet för samkommunens direktör Sofia Ulfstedt. Styrelsen var splittrad. För ett misstroende röstade 6 medlemmar, 5 röstade mot.

Styrelsen försökte hemlighålla ärendet. Först efter att Åbo Underrättelser informerat samkommunen om att det strider mot offentlighetsprincipen offentliggjordes protokollen. Då framgick också att frågan om förtroendet för Ulfstedt behandlats redan den 17 september.

Efter mötet i september utreddes ärendet ytterligare, Ulfstedt hördes och på tisdagens möte föreslog styrelseordförande Anna-Lena Karlsson-Finne (SFP) att ärendet avslutas. Enligt Karlsson-Finne fanns det ingen grund för misstroende.

Roger Weintraub (Saml) kom med motförslaget att utredningen inte återhämtar styrelsens förtroende för Ulfstedt. I den påföljande omröstningen stöddes alltså hans förslag av en majoritet av styrelsen.

Kårkulla samkommuns direktör Sofia Ulfstedt.

Ärendet går nu till samkommunens fullmäktige. Om inte heller fullmäktige har förtroende för Ulfstedt – två tredjedelars majoritet krävs – kan Ulfstedt säga upp sig, och därmed aktivera ett direktörsavtal som ger henne 56 000 euro i avgångsvederlag.

Avtalets syfte är att undvika kostsamma och utdragna rättsliga processer.

Konflikt har pyrt i månader

Vad bottnar konflikten kring Ulfstedt i? Styrelseordförande Karlsson-Finne säger att kritiken är obefogad och att det inte finns grund för anklagelserna. I Yle Åbolands intervju med tre av samkommunens fullmäktigeledamöter får Ulfstedt stöd.

Ledamöterna är dels överraskade av kritiken, dels tycker de att Ulfstedt gjort ett bra jobb som samkommunsdirektör.

Kommuntorget har inte nått Ulfstedt, som också avböjt att kommentera till andra medier, och Heidi Ehrnström, som är Akavas huvudförtroendeman vid samkommunen, vill inte kommentera påståenden om att det är Ulfstedts osakliga ledarstil som orsakat konflikten.

Däremot är Christer Rönnlund (SFP), ordförande för Kårkullas fullmäktige, villig att lägga korten på bordet. Han säger att konflikten pyrt sedan början av sommaren, och att den inte är bra för samkommunen.

Vad bottnar konflikten i?

— I början av sommaren gav Ulfstedt en varning till en person inom ledningsgruppen. Majoriteten av styrelsen upplever att den gavs på felaktig grund. Jag har försökt säga till Ulfstedt att det här ska lösas på ett humant sätt, genom diskussion. Jag har inte makt att tvinga henne att ta tillbaka varningen, men man borde kunna komma överens. Istället har situationen eskalerat och ekorrhjulet snurrat på.

Rönnlund säger alltså att han försökt gå in i konflikten i ett tidigt skede och lösa den. Han säger att han förstod att varningen kunde leda till en större konflikt eftersom styrelsen är sammansatt av representanter från olika partier och kommuner.

Vad föranledde varningen? Ett tjänstefel?

— Ulfstedt ser det som ett tjänstefel men jag ser det på ett annat sätt. Ett tjänstefel ska kunna vara grund för uppsägning och jag tycker att en sådan inte finns. Men det är det här som man nu käftas om, om det var allvarligt eller inte. Man vill ju inte gå till rätten för att reda ut det. Det är 2020. Vi ska kunna diskutera.

Tackar dagspressen för offentligheten

Det som ytterligare bidragit till missnöjet med Ulfstedt, säger Rönnlund, är hennes sätt att handskas med ägarkommunerna. Rönnlund säger att hon uttalat sig nedsättande om kommuners tjänstemän och vårdpersonal, något som inte gynnar samkommunen.

— Vi ska lyssna på våra ägarkommuner, inte uttala oss negativt om dem.

Kårkullas verksamhet i bland annat Jakobstad och Raseborg har varit föremål för diskussion under den senaste tiden, då städerna utrett möjligheten att ta över en del av verksamheten i egen regi.

Hur tycker du att styrelsen skött ärendet, givet att den inte offentliggjorde det förrän i tisdags?

— Det är inte bra ur en offentlighetssynpunkt. Mitt stora dilemma som fullmäktigeordförande, då jag ska sammankalla till ett möte om ärendet, är att det måste vara absolut klart vad som är offentligt och vad som inte är det. Jag tackar min skapare att vi har en tidningspress som följer med detta och gör det offentligt.

Du är alltså orolig för hur det här ska kunna diskuteras offentligt på fullmäktigemötet?

— Jag är lugnare nu då tidningarna lyft upp konflikten, så att allt som ska komma fram också kommer fram. Men jag tänker ta till juridisk hjälp när ärendet bereds.

Kommunförbundets sakkunniga säger att ett fullmäktigemöte, som är offentligt också för allmänheten, kan vid behov utrymme mötessalen om sekretessbelagda ärenden behandlas.

Måste våga tala öppet

Rönnlund säger att positionerna nu är så låsta att han har svårt att se hur frågan ska lösas. Samtidigt tror han inte att konflikten varit känd ute bland fullmäktigeledamöterna, utöver honom själv och fullmäktiges första och andra vice ordförande.

Tyder konflikten på ett strukturellt problem i samkommunen eller är det här en personfråga?

— Både och, vill jag säga. Det kan inte finnas för mycket av ärlighet. Man måste öppet våga berätta hur det är, även om det handlar om sådant som är negativt för Kårkulla samkommun.

I dagsläget finns inget datum för ett extra fullmäktigemöte.

Kårkulla samkommun är på väg att upplösas. Om social- och hälsovårdsreformen blir av, övergår samkommunens fastigheter, tjänster och personal till de planerade välfärdsområdena.

LÄS OCKSÅ: Kommuner och Kårkulla på kollissionskurs