Fotboll är ett viktigt nav i mångsysslaren Mirza Hodzics tillvaro. Han är manager för Korsnäs FF-75 som spelar sina hemmamatcher på Korsnäs Arena. En kommunalpolitisk hjärtefråga för honom är en allaktivitetshall i Korsnäs. Hittills har ingen aktör visat intresse för hallbygget. Foto: Joakim Snickars

För nästan exakt 20 år sedan slog sig bosniern Mirza Hodzic ner i Korsnäs. Hodzic har profilerat sig som företagare och eldsjäl inom fotbollen på sin nya hemort. Han är dessutom inne på sin tredje period inom kommunalpolitiken.

Termometern visar närmare tjugo köldgrader när Kommuntorget viker in till mångsysslaren Mirza Hodzic en eftermiddag i slutet av november.

Mirza Hodzic är en företagsam Korsnäsbo med både fastighetsskötsel och säsongsinriktad växthusodling på schemat. Vi bänkar oss i hans garage över en kopp kaffe.

I likhet med grannkommunen Närpes har Korsnäs blivit ett klart mera internationellt samhälle under 2000-talet. Främst på grund av arbetskraftsinvandring till olika primärnäringar.

Det oaktat är nyfinländare inget vanligt fenomen inom Korsnäs-politiken. För närvarande är Mirza Hodzic och vietnamesen Que Nyquyen de enda SFP-ersättarna i kommunfullmäktige.

Flaggar för allaktivitetshall, vill centralisera skolväsendet i Korsnäs

Mirza Hodzic har varit ersättare i Korsnäsfullmäktige 2012-2017 och ordinarie ledamot 2017-2021. Sedan 2021 är han återigen ersättare. Som mest har han erhållit 37 röster i kommunalvalet 2017. I det senaste valet fick han 15 röster.

– En del bosnier befann sig utomlands när valet ägde rum. Lokalt bosatta bosnier är inte heller alltid flitiga på att rösta. I Bosnien-Hercegovina klagar folk ofta över olika olägenheter i tillvaron. Men i politiska val röstar man inte för förändring. Eller så röstar man inte alls, kommenterar Hodzic.

När Mirza Hodzic gav sig in i Korsnäs-politiken för elva år sedan innebar det en fortsättning på ett lokalpolitiskt engagemang inom den egna familjen.

– Min fru Saudina Hodzic satt i kommunfullmäktige under två mandatperioder. När Saudina inte längre hade tid att ägna sig åt uppdraget beslöt jag ställa upp. I Bosnien har jag inte engagerat mig politiskt.

Som förtroendevald är Mirza Hodzic inte rädd för att hysa åsikter som sticker ut.

Att uppföra en allaktivitetshall har länge varit en het potatis i Korsnäs. Hittills har ingen aktör visat intresse för att åta sig bygget.

För fotbollsfantasten Mirza Hodzic är hallprojektet en hjärtefråga. Han anser att det vore viktigt att erbjuda goda lokala möjligheter till året runt-idrottande och vettigt fritidsprogram- inte minst med tanke på det uppväxande släktet och inflyttare till orten.

– Ett hallbygge som gagnar hela kommunen är att föredra framom investeringar i enskilda salbyggen i skolor. Det spelar ingen roll om hallen byggs i kyrkbyn eller i Molpe, Harrström eller Taklax, sammanfattar Hodzic.

Hodzic upplever att Korsnäspolitiken inte sällan färgas av bypolitik. Värnandet om den egna byn tenderar att väga tyngre än helhetsinriktat tänkande.

– Jag har ställt mig bakom SFP-politikern Roger Bergströms förslag att centralisera lågstadieverksamheten i Korsnäs till kyrkbyn, säger han.

– Jag har fått ta emot sura kommentarer från fältet. Jag brukar förklara att jag inte alls vill lägga ner servicen i byarna. Samtidigt måste man i detta fall beakta utvecklingen av det framtida underlaget av skolbarn i Molpe och Taklax. Dessutom kostar det också att hålla igång skolkök och andra funktioner, säger Hodzic.

Hodzic upplever att den lokala tillgången på vårdtjänster allmänt taget är god i Korsnäs. Apropå åldringsvården tycker han att kommunens satsningar på omsorgscentren Lärknäs och Buketten har varit givande.

– Jag har en 24/7-tillvaro. För mig finns det inga söndagar, säger Mirza Hodzic som har många husdjur omkring sig i hemmet i Korsnäs. Här med en tupp i famnen.  Foto: Joakim Snickars

Med om att grunda bosnisk fotbollsförening i Korsnäs 2010

Den 23 januari 2004 anlände Mirza Hodzic till Finland för att arbeta i växthusföretagaren Sven-Åke Wikbergs anläggning i Taklax.

– Jag lockades till Finland av en kusin som var anställd av Wikberg. Jag är ursprungligen från Sarajevo. Efter 90-talskriget på Balkan utbildade jag mig först till veterinärassistent. Jag var på väg att vidareutbilda mig till veterinär och hade studerat två år på universitetsnivå när jag flyttade till Finland, berättar Hodzic.

I Österbotten har Mirza Hodzic gått olika utbildningar och provat på olika yrken. Han har varit svetsare, rörmokare och fastighetsskötare. Han är även utbildad trädgårdsodlingsmästare.

I dag driver Hodzic ett året runt-företag med fastighetsskötsel på agendan. Han är också säsongsinriktad växthusodlare med produktion av rundtomater och specialtomater samt persilja på totalt 6500 kvadratmeter.

Fotboll är ett stort fritidsintresse för Hodzic som ägnar mycket tid åt att skjutsa sina fotbollsspelande barn till vardags. Dottern Hurija, aktiv inom Wasa Fotbollsakademi, platsar i Bosnien-Hercegovinas landslag för 15-åriga flickjuniorer för närvarande.

Mirza Hodzic har rollen som manager för det mycket internationella herrlaget Korsnäs FF-75 som i år blev fjärde i sin division 3-zon.

– Vår förening skulle gärna vilja stiga till division 2. Omöjligt mycket dyrare skulle det inte bli i praktiken. Att få traktens företag att understöda den här verksamheten är dock inte lätt.

2010 var Hodzic med om att grunda den bosniska fotbolls- och futsalföreningen Gazije i Korsnäs. Föreningen, som vill vara en kanal till en mera effektiv integration i närsamhället, har även andra nationaliteter såsom ukrainare och afghaner i sina led.

– I den bosniska fotbollsvärlden handlar det om hetsiga och temperamentsfulla tillställningar där det ropas och gestikuleras mycket.

– Jag kommer ihåg när Gazije deltog i sin första futsal-turnering i Storkyro 2011. Vi kom dit med ett lag som bestod av invandrare som pratade svenska. Det var kanske inte så populärt.

Gazije har de facto klarat sig väl i den österbottniska futsalvärlden. Sedan den 7 mars 2017 har man inte förlorat en enda match och man har avancerat från division 4 till division 2. Hemmamatcherna spelas i Pixne, Malax.

– Vårt mål är att avancera ytterligare. Föreningen har tidigare haft avbrott i sin verksamhet på grund av att vissa spelare började bli på äldre sidan. Senare har situationen stabiliserats efter att bland annat några ukrainare har anslutit sig till laget, säger Mirza Hodzic.