Välfärdsområdena har splittrat kommunernas integrationsarbete.

Sedan välfärdsområdena vid årsskiftet tog över ansvaret för flyktingintegrationen, har kommunerna haft svårt att få kontakt med den personal som i välfärdsområdena ansvarar för integrationsarbetet. Det råder också oklarheter om uppgiftsfördelningen mellan kommun och välfärdsområde.

Det här framgår av de svar som Kommunförbundets projekt ”Integration på svenska” fick i en enkät om integrationsarbetet i kommunerna i Svenskfinland.

– Svaren visar att rollfördelningen mellan välfärdsområdena och kommunerna är oklar. Vad är välfärdsområdenas ansvar i integrationsarbetet? Vad är kommunens? Det här är oklarheter som måste lösas för att integrationsstigarna ska fungera smidigt, säger projektledaren Oscar Ohlis.

I ett par av enkätsvaren föreslås att välfärdsområdena utser integrationssamordnare och kontaktpersoner för att underlätta samarbetet med kommunerna.

– Vi har försökt hitta nya arbetsformer och vi har kämpat mycket för att etablera ett samarbete med välfärdsområdet för att kunna ge den service som våra klienter behöver, skriver en av dem som svarat på enkäten.

Här är ett plock bland enkätsvaren:

  • Samarbetet mellan kommun och välfärdsområde kräver ännu mycket planering och utveckling. Integrationsarbetet splittrades och behöver nya ramar och instruktioner om vem som gör vad.
  • Mycket har varit oklart i övergångsfasen, välfärdsområdena är nya och verksamheten fortfarande i startgroparna.
  • Förändringen trädde i kraft vid årsskiftet och det är för tidigt att utvärdera hur detta påverkat arbetet, skriver ytterligare en tredje av de som svarat.
  • Vi upplever kontakterna till välfärdsområdet som mycket bra, eftersom många personer i den nya enheten tidigare har arbetat med liknande uppgifter.

90 procent av de cirka 15 kommunerna som deltagit i enkäten erbjuder integration på finska och svenska. Samarbetspartner i integrationsarbete är andra kommuner, tredje sektorn och statliga myndigheter.