Polisen har inte resurser att stanna alla som rör sig utomhus. Vädjar om ansvarsfullt beteende.

Som en följd av att regeringen föreslår att rörelsefriheten ska begränsas i Helsingforsregionen – inklusive Vanda, Esbo och Grankulla – och i Åbo planerar Polisen nya övervakningsorganisationer i Helsingfors, i Östra Nylands och Västra Nylands polisinrättningars område och vid polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Propositionen förs till riksdagen i dag. Begränsningarna antas träda i kraft efter påsken.

I ett pressmeddelande från Polisstyrelsen heter det att övervakningen av begränsningarna ska skötas med polisens tillgängliga resurser.

Polisdirektör Sanna Heikinheimo säger att till övervakningsuppgifterna flyttas poliser främst från övervaknings och larmfunktioner samt trafikövervakningen.

– Övervakningen skulle skötas med i tjänstvarande poliser och en stor del av övervakningen skulle möjliggöras genom övertidsarbete. Vår utmaning är att på kort varsel frigöra tillräckligt med poliser från andra uppgifter till övervakningsuppgiften.

Polisen har förberett sig på att be om handräckning, till exempel av Försvarsmakten, ifall behovet uppstår från fall till fall.

Övervakningen av begränsningarna av rörelsefriheten skulle inte inverka på skötseln av brådskande larmuppgifterna, menar Polisen. Däremot kan brottsutredningar påverkas genom förlängda utredningstider.

Enligt regeringens proposition kan polisen begära en förklaring till varför människorna rör sig på begränsningsområdet. Förklaring kan vara skriftlig eller muntlig, säger Polisen.

– Lagpropositionen innehåller flera punkter enligt vilka man skulle ha rätt att röra sig. Enligt den färska lagproportionen kan man inte ännu ge en uttömmande lista på vad som anses som nödvändig grund för att röra sig på området, men polisen skulle vid övervakning bedöma grunderna från fall till fall, säger Heikinheimo.

Dessa är undantagen som ger personer rätt att röra sig på begränsningsområdet:

  • Tillåtet för alla att vistas utomhus alla tider på dygnet, men i sällskap av högst två andra personer och med två meters distans.
  • Tillåtet att gå till jobbet, skolan eller studierna, mataffären, apoteket, posten, banken, läkaren, hälsovården eller socialvården, och för att uträtta myndighetsärenden. Förtroendeuppdrag och värnplikt berättigar också till att röra sig ute.
  • Barn under 14 år får umgås med vänner.
  • Besök till kyrkan för själavård är tillåtet.
  • Tillåtet att vistas utomhus för att ta hand om en närstående, vid dödsfara, dödsfall eller jordfästning, eller för att träffa sitt barn.
  • Tillåtet att röra sig utomhus för sköta om sin bostad, fastighet eller fordon som är i ens ägo. Rasta sällskapsdjur eller sköta husdjur är tillåtet.
  • Tillåtet att åka till en stuga man äger, dock inte till stuga som hyrs för kort tid.
  • De som inte kan bära munskydd av medicinska skäl behöver inte göra det. Annars obligatoriskt för alla över 14 år.

Böter får utfärdas

I praktiken har polisen inta möjlighet att stanna alla som rör sig, säger Heikinheimo i Polisstyrelsens pressmeddelande.

– Corona stoppas inte enbart av polisens övervakning. Vi sköter nog vår del, men genom ansvarsfullt beteende bidrar vi alla till att spridningen av coronaviruset stoppas, säger Heikinheimo.

I första hand strävar polisen till att sköta övervakningen genom råd, uppmaningar och befallningar, men vid behov också utfärdas böter.

Enligt regeringens proposition kan polisen kunde utfärda böter för brytande av rörelsebegränsningarna och ordningsbot på 40 euro för underlåtenhet att använda ansiktsmask.

Enligt Heikinheimo är det bra att det finns klara påföljder för brytande av begräsningarna. Polisen fortsätter informera om övervakningen bland annat genom sociala medier och webbplatser.

Genom ibruktagande av beredskapslagens 106 § kommer samarbetet mellan ministeriets och statsrådets kanslis kommunikation vara oavbruten så att kommunikationen är så tydlig som möjligt och når människorna bra, heter det i pressmeddelandet.

– Polisen följer noggrant behandlingen av lagpropositionen och speciellt det, vilken form lagen får i riksdagsbehandlingen. Om det kommer begräsningar så är vi redo, säger Heikinheimo.