Nu siktar staden på att utveckla dialogen med Grankullaborna, säger stadsdirektör Christoffer Masar. I Mörskom går man till väga på annat sätt.

Ett flertal kommuner använder sig av delaktighetsappar för att komma närmare invånarna och ge dem chansen att påverka beslutsprocesserna. I mars tog till exempel Grankulla i bruk appen GraniDialog, som utvecklats av företaget Future Dialog.

Samma app används av bland annat Borgå och Hyvinge, men namn och visuella teman varierar beroende på användaren.

Christoffer Masar, stadsdirektör i Grankulla, säger att delaktighetsappen är ett resultat av stadens delaktighetsprogram. Syftet med appen är dels att få ut information till invånarna – samma nyheter och protokoll som publiceras på stadens webb kommer till appen – och dels att komma närmare invånarna.

– Vi kan göra snabbenkäter där invånarna kan välja bland olika alternativ och skriva kommentarer som vi kan analysera.

De nya roddbåtarna vid Gallträsk var ett direkt resultat av att Grankullaborna kunde rösta om hur stadens medborgarbudget skulle användas. I omröstningen användes GraniDialog.

Grankulla har försökskultur

Masar säger att erfarenheterna av appen är goda, och att staden kommer fortsätta använda den samtidigt som den också kommer att utvecklas.

Så långt har kring 600 personer laddat ner GraniDialog. Alla är inte Grankullabor och alla är inte lika aktiva, säger Masar.

– Men den är ett bra tillägg till andra sätt att höra sig för om invånarnas åsikter. Det är möjligt att genom appen märka ut på en karta var man noterat ett problem – en grop i vägen till exempel – eller var man önskar att staden kunde bygga något. Frågorna som ställs via appen, liksom svaren, kan läsas av alla.

Masar säger att Grankulla har en försökskultur och att staden inte drar sig för att testa nya saker. Det som fungerar går man vidare med, och det som inte gör det avslutar man. Viktigt är trots allt att de frågor som ställs får svar inom rimlig tid.

Snabba svar är avgörande

För att se till att så sker, och för att hålla koll på annat som invånarna kan tänker fråga om på sociala medier, har Grankulla bildat ett kommunikationsteam.

– Om man inte får svar snabbt så slutar man använda appen. Kommunikationsteamet, som består av anställda som egentligen jobbar med annat, visar att vi med utbildning och små resurser kan följa med inte bara diskussionerna på sociala medier utan också vad som händer inom stadens sektorer och utgående från det fråga invånarna. Då är det också viktigt att appen är tekniskt lätt att använda när man vill nå ut till invånarna med enkäter.

I Mörskom satsar man på ap(p)ostlahästarna

I Mörskom tar man till fötterna i stället för applikationer när kommunen vill höra vad invånarna har på hjärtat. För ett år sedan på hösten ordnade kommundirektör Sam Vuorinen, på eget initiativ, en promenad där invånare fick bekanta sig med aktuella planer och projekt tillsammans med kommunledningen.

Den första ”Kommundirektörens promenad” lockade 18 Mörskombor. Till den andra, som ordnades i våras, kom 30 kommuninvånare.

– Promenaderna har tagits emot väl, säger Vuorinen, som vill träffa Mörskomborna också utanför de sedvanliga sommarevenemangen på orten.

Sam Vuorinen är kommundirektör i Mörskom.

Kommunens ledningsgrupp har hittills bestämt vilka rutter som promenaderna tar. Man har besökt skolområden, bekantat sig med daghemsrenoveringar och nya bostadsområden. Men deltagarnas frågor och åsikter har inte begränsat sig till dessa.

– De vill prata om allt möjligt, vilket är helt naturligt. Men det är bra att ha vissa frågor att utgå från.

Vuorinen säger att han antecknar de frågor och åsikter som kommer fram under promenadens gång. En del kan åtgärdas enkelt, andra kräver mera planering av kommunens ledning.

Nästa promenad blir av nästa år, men om något aktuellt dyker upp är det möjligt att kommunledningen och Mörskombor tar sig en nypa frisk luft redan i december.