Pedersöre kommun har tagit fram en applikation för barn och unga. Mobilappen innehåller nyheter och information, evenemangstips och kanaler för delaktighet och påverkan.

Kommunen har utvecklat applikationen i samarbete med användarna, elever och lärare. Appen är tvåspråkig.

–  Idén till de olika funktionerna i applikationen härstammar från eleverna själva, intygar projektkoordinator Alina Isoviita.

Bland nyheterna i appen kan man just nu läsa om Ronja från Pedersöre gymnasium som gjorde sin prao i kommungården, om en raketuppskjutning i Bennäs skola och om det kommunala kulturhuset AX som förvandlas till Hogwarts – känt från böckerna om Harry Potter – för en dag.

Den här artikeln ingår i nya Kommuntorget magasinet.

Veckans skolmat finns med, liksom information om stödtjänster för unga, bland annat kontaktuppgifter till kommunens skolpsykolog och -kurator men också till barn- och ungdomstelefoner och -chattar.

Appen som är en underapp till den kommunala Pedersöre-appen lanserades i september.

– Appen är en del av Pedersöres arbete och målsättning att bli en barnvänlig kommun enligt Unicefs kriterier, säger Malin Henricson, informatör i Pedersöre.

Ett av kriterierna för en barnvänlig kommun är att kommunen beaktar barn och unga i sina beslut och i själva verksamheten. I Pedersöre innebär detta att de olika verksamhetsområdena i kommunen bidrar med nyheter i appen enligt ett fastställt schema.

–  Någon har varit kritisk till det merarbete som app-nyheterna medför, men jag tror att det kommer att löpa bra när vi blir vana och får upp farten, säger Alina Isoviita.

Vid sidan av nyheter och information ger applikationen barn och unga i Pedersöre en möjlighet att påverka sin kommun, säger Malin Henricson och Alina Isoviita. (Foto: Jonas Thomén)

Skolorna i kommunen har ett eget schema för att bidra med app-nyheter.

–  Tanken är att eleverna ska involveras och via appen berätta för andra skolor om vad som händer i deras skola , understryker Malin Henricson. Det är viktigt att applikationen har liv och innehåll som lockar till användning.

Hur många nedladdningar appen har fått, har kommunen ännu inga tillförlitliga uppgifter om.

– Mycket beror på hur aktivt lärarna marknadsför den. Jag vet att många skolor har talat om appen under lektionerna. Själv har jag berättat om den i kommunens egna kanaler.

På sikt hoppas Malin Henricson och Alina Isoviita att appen ska öka kunskapen bland barn och unga om vad hemkommunen gör för dem.

–  Via appen lär de unga förhoppningsvis känna sin kommun bättre. Appen ger dem också möjlighet att påverka kommunen. Via idélådan kan de ge förslag till förbättringar och feedback på det som inte fungerar.

–  Vi startar med små steg. Självklart kan appen utvecklas, med det är förstås en resursfråga. På lång sikt kan appen bli en kanal där unga får information om vad som är på gång dels i den egna kommunen dels i grannkommunerna. Nu finns informationen från exempelvis de lokala föreningarna på olika ställen på nätet. I framtiden hoppas jag att vi kan samla all information i en enda app.

Appen är en del av det digitala projektet Öppen kommun – en strategisk reform av verksamheten med invånaren i centrum, som finansieras av Finansministeriet. Det är ett samprojekt med fler andra kommuner, men Pedersöre är enda kommun som har utvecklat en barn- och ungdomsapp.

Läste du redan detta?