Flyttningsförlusten i centrala tätorter förklaras av att unga flyttar till större tillväxtcentrum för att studera.

Regionstädernas centrala tätorterna har vuxit på 2010-talet, tack vare flyttningsrörelsen, vilket lett till en urbanisering och förtätning av regionstäderna, även om hela stadens befolkningsutveckling inte nödvändigtvis är positiv.

Det här framgår av en utredning som regionstäderna beställt av konsultbyrån för regionutveckling MDI.

Regionstäder är städer som utgör verksamhetsnav för ekonomin och servicen i den egna regionen, men som inte är landskapscentrum. Det finns totalt 56 sådana regionstäder i Finland och de har cirka 915 000 invånare.

Invandringen hjälper

Laura Hassi, sakkunnig i bostadspolitik, säger att det handlar om en ”miniurbanisering” som visar på urbaniseringens mångfald.

– Granskningen av regionstädernas interna utveckling visar att urbaniseringen i Finland har många ansikten. Samtidigt preciserar miniurbaniseringen också lägesbilden som både beslutsfattare och de som funderar på att flytta agerar utgående ifrån, säger Hassi i ett pressmeddelande.

Befolkningsutvecklingen i centrala tätorter baserar sig på flyttningsöverskottet från kommunens olika delar, i synnerhet från landsbygdsområden, samt på invandring.

På riksnivå har städernas befolkningstillväxt redan i flera års tid varit invandringens förtjänst, och samma fenomen syns också i regionstäderna.

– Trots den kraftiga internationaliseringen går en betydande del av den invandring som sker till regionstäderna vidare då invandrarna flyttar till större stadsregioner, säger Hassi.

Överlag förklaras flyttningsförlusten i synnerhet i centrala tätorter av att unga flyttar till större tillväxtcentrum för att studera.

Regionstäder ett alternativ

Genom den aktuella utredningen vill regionstäderna väcka diskussion om vad en miniurbanisering innebär till exempel för markanvändning och trafik samt bostadsbyggande.

– Vi vill föra in de behov och möjligheter till bostadsproduktion som den allt tätare samhällsstrukturen i regionstäderna medför i den bostadspolitiska debatten. Utredningen bekräftar att regionstäderna är ett verkligt alternativ till andra former av stadsboende, säger Johanna Luukkonen, ordförande för nätverket för regionstäder och Raumos blivande stadsdirektör.