Sottunga, Ålands och hela Finlands minsta kommun, har sänt ett nödrop till Ålands Landskapsregering: Utred ett samgående för Sottunga med en eller flera andra kommuner!
Sottunga har inga bestämda önskemål utan är öppna för olika lösningar, säger Björn Rönnlöf, ordförande i kommunstyrelsen.

Under den förra landskapsregeringen klubbades en ny kommunstrukturlag igenom. Enligt den skulle Åland ha tre kommuner förutom Mariehamn – mot nuvarande totalt sexton ­– och de nya gränserna var klart inskrivna i lagen. Sottunga skulle ingå i kommunen ”Skärgården” tillsammans med Brändö, Kumlinge, Kökar och Föglö.

Efter valet 2019 blev det ett regeringsskifte på Åland och den nya regeringen gav ett löfte: Kommunstrukturlagen med tvingande sammanslagningar ska rivas upp och ersättas av en ny lag som bygger på frivilligt samgående.

Ännu inte stadfäst

I dagsläget råder ett vakuum, enligt Harry Jansson, centerpolitiker och kansliminister i Ålands landskapsregering. En ny lag har klubbats av Ålands lagting, men den har ännu inte stadfästs av rikets president.

– Vi har trots det vidtagit vissa förberedelser angående Sottungas anhållan. Ett första steg blir att delge kommunen vår åsikt om vilka kommuner som kunde ingå i en sammanslagning, men i sista hand är det kommunerna som ska avgöra den saken. Vi kan inte tvinga ihop dem, säger Jansson.

Var tidigare emot sammanslagning

På Sottunga var man helt emot att ingå i kommunen ”Skärgården” enligt det förra lagförslaget. Det skulle ha blivit en ”administrativt helt omöjlig enhet” enligt kommunens styrelseordförande Björn Rönnlöf, främst med tanke på den geografiska splittringen.

När Sottunga nu tar nytt tag i frågan och vill slås ihop med andra kommuner vill man inte låsa sig vid ett enda förslag.

– Något måste hända beträffande kommunstrukturen, det är helt klart, men det måste ske på frivillig basis. Vi vill se förutsättningslöst på möjligheterna, men det mest logiska är ändå ett samgående med kommuner som ligger i vårt närområde. Det vill säga Kökar och Föglö i skärgården och/eller Lemland och Lumparland på huvudön. Mariehamn skulle också passa oss bra, säger Rönnlöf.

Enligt lagen, som väntar på att stadfästas, får skärgårdskommuner som går ihop förutom ett samgångsstöd även ett extra skärgårdstillägg.

– Det är givetvis en morot, men vi måste ändå se till att skapa en helhet som är livskraftig och som på sikt klarar sig utan extra stöd, säger han.

Klart till valet 2023?

Om landskapet låter göra den utredning, som Sottunga önskar, kommer det ändå att ta något år innan en sammanslagning i någon form kan förverkligas.

– Visst, en utredning är bara ett halvt steg, men jag hoppas att vi nått fram till nästa lagtings- och kommunalval 2023. Fram till den dagen behöver vi ekonomiskt stöd av landskapet för att klara oss, säger Rönnlöf.

Sottunga ligger i Ålands östra skärgård och hade enligt senaste statistik 99 invånare. I fjol flyttade 17 personer in. Kommunen nås med landskapets färjor ett par gånger dagligen – turen från huvudön tar drygt en timme.