Siv Sandberg skriver i på Torgbloggen att kommunsammanslagningar är grå och att möjligheterna till utveckling vid sammanslagningar är beroende av tidiga och modiga beslut i processen.

Hon säger också att nyanserna lätt försvinner när sammanslagningen kommer nära inpå och att polariseringen ofta är ett faktum.

Lokalförvaltning grundar sig på demokrati. Demokrati är kanske det viktigaste vi har, grunden för ett välfungerande samhälle och en nödvändig förutsättning för att sådant som grundrättigheter, likabehandling och värdighet skall fungera. Utan demokrati, ingen möjlighet till ett modernt, utvecklat samhälle. På nationell nivå finns (emellanåt) en förståelse och respekt för demokratin som institut – en medvetenhet om att demokratin som sådan är värd att skyddas, upprätthållas och stärkas. På det lokala planet är det allt mer sällan som demokratin försvaras.

Att acceptera demokratisk styrning är att acceptera kompromisser och nederlag.

Demokrati är ingen lätt ekvation, det är svårt att vara demokratisk. Speciellt svårt blir det när demokratin inte är direkt, utan representativ – oavsett avstånd mellan väljare och representant.

Att acceptera demokratisk styrning är att acceptera osäkerhet, att acceptera kompromisser och nederlag; och att acceptera att stort går före smått i mångt och mycket.

Men ändå är demokratin något vi till och med tagit för given, den har varit självklar som fundament och grund för allt tyngre samhällskonstruktioner. Men, som Siv säger, när frågorna kommer nära inpå är det ofta polarisering och popularisering som gäller. Det samma gäller förstås på nationell nivå. Dessa bildar idag de största hoten mot demokratin.

Formalia skyddar de demokratiska strukturerna, det är klart. Men både lokalt och nationellt är det sällan demokratin försvaras och diskussionen kring värdet av demokrati har tystnat. I stället är det viktigt med högljudda åsikter och exponering – också de demokratiskt valda beslutsfattarna försöker idag väga sin demokratiskål så långt mot sina väljare som möjligt. Demokratiskt sett är det faktiskt ingen skillnad hur högt du ropar, allas åsikter är lika värda.

Jag tror att det skulle vara nyttigt för både invalda och väljare med en repetition av vad demokrati är och vad den innebär. Det skulle vara bra med ett avstånd mellan beslutsfattare och de populistiska vågorna – låt de demokratiskt valda organen bli en trygg plats för beslutsfattande och förhandling med eftertanke. Och lär oss alla vikten av demokrati och värden av att gång på gång i vårt samhälle välja representanter, delta i omröstningar och säga vår åsikt – demokratiskt.

Ida Sulin
ledande jursit och teamledare

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *