Men nog hjälper det. Enligt Kirsi Piha behöver kommunerna se över sin kommunikation för att nå ut.

Huvudtemat på seminariet i Lahtis är miljövänliga och hållbara investeringar. Evenemanget är slutsålt och på plats är runt tusen företagare och kommuners nyckelpersoner.

Investeringar sker inte i mörkret. Eller gör de det så är de kanske inte så lyckade? Folk behöver få veta. Och ju mer de vet, desto mer framgångsrik är satsningen.

För de flesta i publiken i Sibeliushuset är konsulten, kommunikatören, politikern och mångsysslaren Kirsi Piha bekant. Också hennes budskap om bättre kommunikation är det. Ändå, eller kanske därför, väljer somliga att lämna den stora salen. Andra bläddrar slött i mobiltelefonerna.

Från mörkret mot solljuset ute på gården. Eller upp i digirymden. Lite märkligt är det, ju.

Kirsi Piha.

Hon har rätt. Som journalist har jag i drygt två årtionden läst pressmeddelanden och utifrån dem ringt samtal och sedan skrivit i tidningen en mer eller mindre begriplig nyhet. Det är inte ovanligt att medier också publicerar pressmeddelanden nästan rakt av. Är slutresultatet då bra, sådant som avsändaren önskar?

Den bästa kommunikationen, säger Kirsi Piha, är rapp och rak. Den kan vara överraskande men den ska vara tydlig. Inte för mycket och inte för lite.

Det där är svårt.

Det kan gå fel.

Då kanske varumärket tar stryk.

Varumärket, säger Kirsi Piha, är det viktigaste.

Man kan återge vilka som helst historier själv.

Sedan säger folk ändå vad de vill.

Läs också: Forskningschef: Gäller för kommuner och företag att bygga en vardag som är värd att leva | Kommuntorget.fi