Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet startar en socialarbetarutbildning i Vasa hösten 2022.

Detta är den tredje gången som Soc&kom inleder en dylik utlokaliserad socialarbetarutbildning, men det är mycket vi väljer att göra annorlunda nu i jämförelse med de tidigare socialarbetarutbildningarna.

Den främsta skillnaden är att nu inleder vi en komplett kandidatutbildning i socialt arbete, där studerande erbjuds också de allmänna studierna som ingår i en kandidatexamen i socialt arbete. En annan väsentlig skillnad jämfört med tidigare är att vi kommer att utnyttja digital pedagogik i klart större utsträckning än tidigare, tack vare alla de lärdomar som undervisningen under pandemin har inneburit.  

Gällande digitalundervisningen vill jag vara tydlig beträffande vår ambitionsnivå på Soc&kom, för här ser jag att det lätt blir missförstånd.

Tanken är inte att digital undervisning ersätter närundervisningen.

Ledordet för det kunskapsdrivna och pedagogiskt ambitiösa utvecklingsarbetet i fråga om digitalundervisning handlar framför allt om blandade lärmiljöer.

Tanken är inte att digital undervisning ersätter närundervisningen, utan snarare ser man digitala pedagogiska produkter och plattformar som ett komplement till den traditionella universitetspedagogiken och närundervisningen.

Visserligen kommer vi att erbjuda heldigitala kurser som till exempel vlogg- och podcastkursen Välfärd i förändring, som uttryckligen är utvecklad för att avläggas på distans. En del kurser erbjuds också som så kallade hybridkurser, där läraren undervisar parallellt både i ett klassrum i Helsingfors och online.

Men avgörande här är att undervisningshelheten i Vasa blir en balanserad blandning av digital- och närundervisning.

Utmaningen med detta – att skapa en fungerande blandad lärmiljö för våra kommande socialarbetarstuderande i Vasa – är att utveckla den utlokaliserade socialarbetarutbildningen som en helhet.

Även om enstaka kurser går på distans ska det under varje undervisningsperiod finnas tillräckligt med situationer och sammanhang där våra studerande samlas i de tilltänkta klassrummen i Vasa på adressen Storalånggatan 28–30.

Att studeranden träffar varandra och sina lärare regelbundet har många viktiga pedagogiska och sociala betydelser.

Vägen denna första gång var både lång och kanske också onödigt krokig.

Studerandegruppen utgör grunden för den pedagogiska miljön i Vasa. Det är av avgörande betydelse om man lyckas skapa en socialt engagerad och koherent studentgrupp där det finns förutsättningar för det man kunde kalla för en pedagogisk allians.

En pedagogisk allians innebär att det uppstår ett delat ansvar för att upprätthålla en positiv lärmiljö. I en sådan lärmiljö engagerar man varandra att delta i dialoger och i bästa fall sporrar gruppens medlemmar varandra att upprätthålla en gemensam studietakt och en ambitiös prestationsnivå.

Jag hade glädjen att uppleva en sådan positiv pedagogisk miljö då jag senaste gången hade ansvar för att undervisa Vasastuderande. Detta var i samband med det sista avgörande året för den första kullens Vasastuderande som fick sin magisterexamen i socialt arbete.

Vägen från att den första utbildningen inleddes till färdig socialarbetarexamen var denna första gång både lång och kanske också onödigt krokig. Men nu då vi gör allt detta en tredje gång har vi mycket goda förutsättningar för framgång.

Jag vågar också tro att denna utlokaliserade Vasautbildning kommer att bli ett paradexempel på hur man skapar fungerande blandade lärmiljöer, där universitetsundervisningen är mera tillgänglig och mångsidig.