Vi har fått njuta av många goda nyheter från Vasa under den senaste tiden.

Företagen investerar som aldrig förr, Wärtsiläs största investering genom tiderna i nya Smart Technology Hub håller på att tas i bruk, världens mest miljövänliga ropaxfartyg Aurora Botnia togs i bruk i augusti i år och sist men inte minst så tog batterifabriksetableringarna fart. Under våren och sommaren kunde vi offentliggöra två tilltänkta fabriksetableringar i Vasa.

Bakom alla dessa goda nyheter ligger ett hårt och långsiktigt arbete, som möjliggjorts av en stark strategi. Strategin bygger på den tillväxtmöjlighet som finns i den gröna omställningen.

Det att vi i Vasa har varit mycket stolta över vårt energikluster har inte fått oss att luta oss tillbaka i passagerarsätet. Vi har genom en gedigen och kontinuerlig omvärldsanalys under många års tid följt med bland annat hur den gröna omställningen implementeras.

Vi har analyserat vad vi ytterligare kan göra i Vasa för att ännu bättre möjliggöra en smidig inkoppling för våra företag i den omställningen. Slutmålet för staden har naturligtvis varit att skapa mer tillväxt och arbetsplatser samt att få nya företag till vårt energikluster.

Den andra förklaringen till varför det går så bra i Vasa har att göra med delaktighet och nätverksarbete.

För att en stark strategi skall fungera krävs också modiga beslutsfattare. Då arbetet med etableringen av batterifabriken påbörjades i december 2016 var det många utanför Vasa som tvivlade på att vi skulle lyckas.

Politikerna i Vasa såg det däremot som en naturlig koppling till vår strategi att dels växa som stad, dels som ett naturligt och nödvändigt element i den gröna omställningen där vårt strategiska mål är att bli en koldioxidneutral stad under innevarande decennium.

Den andra förklaringen till varför det går så bra i Vasa har att göra med delaktighet och nätverksarbete. Vi känner verkligen av att vi har ett brett folkligt stöd för det arbete som görs inom staden. I arbetet med etableringen av batterifabriken har vi fått stor hjälp av en stor mängd frivilliga – både enskilda och företag.

I dagens läge ser vi verkligen att framgångar föder framgångar.

På det personliga planet går en stor del av min egen tid åt att arbeta i olika nätverk med våra företag och högskolor samt övriga utbildningsanstalter.

Man har i Finland länge känt till den så kallade Triple-Helix modellen, men jag vågar nog påstå att vi utvecklat den till en 2.0-version där vi inte bara ”samarbetar” utan anstränger oss att tillsammans skapa mervärde för alla som deltar.

I dagens läge ser vi verkligen att framgång föder framgång, då till exempel de nyheter vi kunnat gå ut med skapat ett läge där vi har många etableringsdiskussioner på gång. Ett annat sätt att se på saken kunde kanske vara att mycket arbete skapar ännu mera arbete.

Det här är en artikel från Kommuntorget 4/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.