I takt med att dagarna blir kortare räknat i soltimmar lyser lamporna allt senare i EU-institutionernas korridorer.

Det är omfattande frågor som ligger på bordet under de kommande månaderna för EU-parlamentarikerna och ministerrådet.

Under hösten ska EU-parlamentet och medlemsländerna forma sina åsikter om det omfattande lagstiftningspaketet ”Fit for 55”, som ska genomföra unionens skärpta klimatmål för 2030. Bakom den snärtiga rubriken gömmer sig inte mindre än tretton förslag, varav fem är helt nya och åtta är en revidering av befintlig lagstiftning.

Samtidigt är tidtabellerna strama.

Hur detaljerna i lagstiftningen tar form kommer givetvis att ha en stor betydelse för den lokala nivån, för kommunerna och städerna där en stor del av besluten får effekt. En utmaning är att hitta effektiva lösningar som också beaktar de regionala skillnader som råder mellan och inom medlemsstaterna.

Samtidigt är tidtabellerna strama. För bråttom måste vi ha om EU ska bli en klimatneutral union innan 2050.

Utöver klimat- och miljöfrågorna ligger mycket fokus på den digitala utvecklingen i EU. Kommissionen talar om EU:s digitala decennium och skisserna för framtiden innehåller ett brett spann av målsättningar inför 2030.

För närvarande diskuteras bland annat initiativ till ny EU-reglering av artificiell intelligens, samt nya regler för tillgång till och användning av data i unionen.

Reglering som berör energieffektivitet, förnybar energi samt utsläppshandeln i EU är några av de områden vi håller under lupp.

Under tiden som medlemmarna i parlamentets utskott har kivats om ansvarsfördelningen för beredningen av de mest brännande lagförslagen har vi på Kommunförbundets Brysselkontor inlett hösten med ett nytt team.

Efter fem förtjänstfulla år har kontorets tidigare ledare Ulla Karvo flyttat till Kommunförbundet i Helsingfors, där hon fortsätter som chef för EU-ärenden.

Här i Bryssel har hennes efterträdare Ilari Havukainen kavlat upp ärmarna för att bevaka särskilt miljö-, klimat- och energifrågor. Reglering som berör energieffektivitet, förnybar energi samt utsläppshandeln i EU är några av de områden vi håller under lupp.

Digitaliseringsfrågorna sysselsätter också vårt kontor dagligen, i synnerhet vår EU-sakkunniga Eva-Stina Slotte, som följer utvecklingen på lagstiftningsnivå.

Mer uppmärksamhet kring det lokala perspektivet behövs, inte minst då stora framtidsfrågor ska avgöras.

Nytt för Brysselkontoret är även att allt större fokus kommer att läggas på ett aktivt påverkansarbete gentemot EU-parlamentet.

Vi fortsätter också med ett nära samarbete med de finska regionkontoren i Bryssel. Mer uppmärksamhet kring det lokala perspektivet behövs, inte minst då stora framtidsfrågor ska avgöras.

För mig som ny praktikant i den så kallade EU-bubblan i Bryssel känns det ibland att tidtabeller, målsättningar och processer är snudd på omöjliga att greppa.

Tack och lov för en lång praktikperiod på hela tio månader! På den tiden lär en hel del hinna hända. Det här känns som en ovanligt spännande tid när jag får följa beslutsfattandet i Europas hjärta på nära håll.

Det här är en artikel från Kommuntorget 4/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.