Sakligt, klart och begripligt språk, det vill säga klarspråk, är den självklara ledstjärnan i mitt arbete som myndighetsspråkvårdare.

Ibland får vi språkfrågor som gör det extra tydligt. Till exempel en avtalstext där en mening innehöll så många oklart formulerade exempel och preciseringar att det blev hela 78 ord. Frågan löd: Vad betyder detta, rent språkligt? Det gick inte att ge något kristallklart svar, jag fick nöja mig med att slå fast att en tolkning var betydligt mer sannolik än vissa andra.

Vad är viktigare än att alla parter kan vara säkra på att de uppfattat avtalet på samma sätt?

Krångligt juridiskt språk motiveras ofta med kravet på exakthet, men i det här fallet blev effekten den motsatta. Texten skulle ha vunnit betydligt på att utformas enligt klarspråksprinciper. Man kunde ha delat upp den långa meningen i flera korta, och eventuellt till och med räkna upp exempel i en punktlista. Traditionellt brukar avtalstexter inte innehålla punktlistor, men vad är viktigare än att alla parter kan vara säkra på att de uppfattat avtalet på samma sätt?

Institutet för de inhemska språkens webbkurs Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter är gjord för dig som skriver eller översätter i ditt arbete. Du får lära dig mer om vad klarspråk är och varför det är viktigt. Du får tips och råd för hur du kan skriva bättre texter. Kursens innehåll passar för både vana och ovana skribenter och kan tillämpas på olika typer av informerande texter. Kursens målsättning är att ge dig motivation och intresse för språket och skrivandet. Du får tips om hur du kan anpassa innehållet, strukturen och språket enligt textens syfte och för den tänkta läsaren.

Kortare är inte alltid bättre, och många korta meningar efter varandra gör texten hackig.

När du följer principerna för klarspråk i din text undviker du dessutom missförstånd och slipper reda ut frågor som lika gärna kunde ha klargjorts i texten. Du sparar tid som du förhoppningsvis kan använda till något viktigare, intressantare och roligare.

Meningslängd är bara ett av många kriterier för klarspråk. Kortare är inte alltid bättre, och många korta meningar efter varandra gör texten hackig. En tumregel för klara myndighetstexter på svenska är att variera mellan 10 och 25 ord per mening. Då blir meningsbyggnaden oftast tillräckligt enkel, vilket bidrar till att texten blir lättare att läsa. Men haka ändå inte upp dig på att räkna ord. Det kan finnas goda anledningar att överskrida 25 ord, bara man inte gör det för ofta. 78 ord i en mening är däremot exceptionellt. En sådan mening hör i varje fall inte hemma i klar och begriplig sakprosa.

Det här är en artikel från Kommuntorget 4/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.