Karin Ihalainen

Karin Ihalainen

Karin Ihalainen är rikssvensk klasslärare som gjort hela sin yrkeskarriär i Finland. Har dubbelt medborgarskap. Rektor för Svenska skolan i Lahtis, nu tjänstledig för att leda projektet Språköar.