Pragmatism. Info om de förändringarna som den nya kommunen står inför. Lyft fram det gemensamma för ledningsgrupper i regionen. Utbildning också för mellanchefer. Mera affärstänk. Mera systematik. Mycket inspiration. Utveckla egna ledarstilen. Möjlighet att lära av varandra.

Listan över vilken typ av ledarskapsutbildning på svenska som behövs i kommunerna åren framöver blev lång när jag i vintras ringde runt och intervjuade några kommundirektörer. Önskemålen gick att sortera in under tre rubriker:

  • Användbara redskap för att leda i komplexitet och förändring.
  • Uppdatering av senaste nytt om lagstiftningen och dess tillämpningar.
  • Att lära känna nuvarande och nya samarbetspartners bättre.

Utgående från önskemålen kan Kurstorget under 2018 och 2019 erbjuda tre olika utbildningsstigar för att reflektera kring ledarskap:

  • Ett seminarium för både tjänsteinnehavare och förtroendevalda i kommunerna, för förmän i de kommunala aktiebolagen och andra underleverantörsföretag, för chefer i landskapen och inom tredje sektorn. Det blir en kick off för den svenska ledarskapsutbildningen som bjuder på handfasta tips för hur man motiverar sig själv och andra under osäkra förhållanden, på det senaste inom lagstiftningen och på mängder av möjligheter att jobba tillsammans över alla gränser. Preliminärt program på kurstorget.fi, där man också kan anmäla sig. 
  • Ett ledarskapsprogram som sträcker sig över ett halvår, för samma målgrupper som ovan (max 30 deltagare). Fyra moduler om 1,5 dagar med start i oktober/november. Vi börjar med omvärldsanalys, jobbar vidare med vad den karta vi ritat innebär för organisationerna och för dem som leder dem, och avslutar med hur vi bygger framtiden tillsammans. 
  • Regionvisa utbildningar för ledningsgrupper från och med hösten 2018 fram till sommaren 2019. Fokus på samarbete och utveckling. Inleds med 1,5 dagar, varefter utbildningen skräddarsys enligt gruppens behov.

Kurstorget strävar efter att engagera svenskspråkiga utbildare och vi introducerar nya föreläsare från Sverige, som för med sig spännande trender och arbetssätt. Vi samarbetar också tätt med vårt stora finska systerbolag, Kommunförbundets dotterbolag Finnish Consulting Group (FCG) för att ha koll på deras teman, kursutbud och prisnivåer.

En yogi ställer sig ständigt tre frågor: Vem är jag? Varför finns jag här? Vart är jag på väg? En ledare behöver söka svar på samma frågor, också för sin organisation.

När du funderar på vem – förutom du själv, förstås – som borde delta i ledarskapsutbildningen hoppas jag att du skickar vidare informationen till kolleger och samarbetspartners som är med och bygger närsamhället. Välkommen!

Läs mer om utbildningen och anmäl dig på Kurstorgets sidor!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *