Idag firar Svenskfinland lucia i daghem, skolor, åldringshem, på arbetsplatser och på gator och torg. Dagen är speciell för många. Lucia kommer med ljuset och en föraning om julen.

Lucia är frontfigur för luciainsamlingen som också du kan delta i. Luciainsamlingen pågår till utgången av januari stöder barnfamiljer som har det svårt i sin vardag. Varför är det viktigt?

Tänk dig att du bara kan göra en enda investering – vilken skulle den då vara? Luciainsamlingen är en investering som bevisligen betalar sig mångfalt tillbaka. Det är en investering som hjälper ett stort antal människor att klara sig i framtiden, människor som annars riskerar falla mellan skyddsnäten och bli samhällets olycksbarn.

Enligt Kristian Wahlbeck, som är utvecklingsdirektör för Föreningen för mental hälsa i Finland, är de första åtta åren i en människas liv avgörande. Forskning visar att just då behöver barnet stabila hemförhållanden, intellektuell stimulans, möjlighet att få röra på sig och ett positivt föräldraskap. Ifall de här första åtta åren i en människas liv försakas, kommer risken för mentala problem i framtiden att öka.

Mentala problem utvecklas ofta i en låg ålder. Tonåringar med mental ohälsa har utvecklat hälften av sina problem så tidigt som i en ålder av 14 år, medan en ung vuxen beräknas ha utvecklat tre fjärdedelar av de mentala svårigheterna i en ålder av 24 år. Det är hårresande siffror, i synnerhet då kostnaderna för psykisk ohälsa på årsnivå är ca sex miljarder euro. Psykisk ohälsa står för 25 procent av sjukdomsbördan. Varannan person drabbas av sjukdomen under livets gång.

Därför är det självklart att vi ska fokusera på barnen och deras familjer i en tidig ålder.

Folkhälsans luciainsamling är såtillvida unik att de insamlade medlen går främst till familjer som löper risk för att bli utmattade och inte orka med sitt föräldraskap. Insamlingen stöder föräldraskap därför att det är avgörande för barnens framtid. Det kan handla om att hantera våld i nära relationer, stödja blivande mammor, ge kraft åt tonårsföräldrar via gruppsamtal, att arrangera läger och ge kamratstöd. På svenska. I Svenskfinland.

Också riksdagen beslöt i samband med Finlands 100-årsfestligheter att donera pengar till en fond för nationellt föräldrastöd. Nu är det vår tur. Var och en av oss har råd att bidra.

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av Folkhälsans insamlingskonton. Insamlingen pågår till och med 31.1.2018.

  • Aktia FI12 4055 1120 0450 79
  • Nordea FI64 1562 3000 1093 32
  • Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
  • Mera information hittar du på adressen www.folkhalsan.fi/lucia

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *