Grundlagsutskottet är värt ett stort tack för sitt seriösa grepp om vård- och landskapsreformen. Nu kommer kommunerna att få en välkommen andhämtningspaus innan reformerna ska träda i kraft. Men frågan är: hur ska den pausen bäst utnyttjas?

Mitt förslag är att nu satsa på utbildning av både förtroendevalda och arbetstagare. Det är stora förändringar som väntar och de kräver mycket av alla i organisationen. Det behövs både tanke, inspiration och mod att ta itu med de förändringar som obevekligen kommer.

Både inom kommun och landskap krävs förutom kunskap om det nya också en medveten förändringsstrategi där alla som är med kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Men för det krävs utbildning i förändringsledarskap, utbildning i hur man får med sig människor i en okänd och ny framtid och utbildning i hur man skapar ett bättre arbetsklimat. Allt det här är nödvändigt för att man ska lyckas slopa dåliga rutiner och skära ner på onödig byråkrati.

Vi behöver skapa glada och kreativa möten människor emellan och vi behöver mera tillit, som man säger i Norge. KS, Kommunförbundets systerorganisation i Norge, har under det senaste året satsat mycket på ett program som syftar på att skapa större tilltro mellan kommuner, kommuninvånare och olika myndigheter. Det handlar om att man litar på varandra och känner att man tillsammans kan förändra omvärlden till det bättre.

Redskapet för oss här i Finland är utbildning. Många av de ledande tjänsteinnehavarna i kommunerna har under årens lopp fått gå kurser i förändringsledarskap, men likadana satsningar har inte gjorts för de förtroendevalda. Nu är det dags att tänka om. Med nya fullmäktigeledamöter i kommunerna och med en välkommen andhämtningspaus finns det mycket man kan göra.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *