[Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma] Kommunförbundet är med och utvecklar god praxis för barnskyddet tillsammans med Centralförbundet för Barnskydd och stiftelsen Huoltaja-säätiö. I detta som i all annan utveckling av den kommunala verksamheten har vi ett starkt stöd i kommunernas goda praxis och praktiska kompetens.

Vid konferensen för social- och hälsovårdsledningen den 3 februari offentliggörs vinnaren av priset Kommunal barnskyddsinsats 2015. Med priset vill man påminna om vikten av preventivt arbete och hitta nya sätt att beakta barnets bästa och klienternas individuella behov.

Enligt de professionella inom området finns det i dag inom barnskyddet ett behov att i högre grad involvera klienten i planeringen av tjänsterna. När barnet och föräldern upplever att servicen är lämplig är tröskeln för att ta emot hjälpen lägre. Utöver att familjerna deltar i planeringen av tjänsterna ska barnskyddets klienter också tas med i utvärderingen av de befintliga tjänsterna. Det som är viktigt för klienten i genomförandet av tjänsterna ska också vara viktigt för kommunen. Denna tanke är lätt att understöda och kan med fördel rekommenderas för all kommunal verksamhet.

Ett sätt att föra barnskyddet närmare är att föra hjälpen ända hem. I service som levereras ända fram till hemmet är samarbetet med de professionella inom missbrukar- och mentalvården viktigt, eftersom familjernas situationer kan kräva många typer av kunnande som socialarbetaren eller socialhandledaren inte har själv. I stället för att låta klienten springa mellan olika tjänster kan dessa föras på en och samma gång till klientens hem. Sådant här arbete har redan prövats, och det sparar kostnader samtidigt som familjerna får bättre och flexiblare service. Till det framtida barnskyddet hör arbetet med att finna ett sätt att föra stödet och rehabiliteringen ända fram till barnen och föräldrarna.
Tillgången till tjänster för hela familjen är ännu inte heltäckande i Finland, utan den varierar avsevärt mellan kommunerna. Det har varit kommunernas önskan att olika typer av serviceformer för hela familjen stärks till stöd för familjerna oberoende av bostadsort.

Nästa vecka belönas en insats som främjar klientens perspektiv i barnskyddet och betydande förändringar som åstadkommits genom små åtgärder. Det är önskvärt att också andra kan lära av beprövad god praxis.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *