Drygt 120 000 elever fick någon form av stöd i skolgången hösten 2020, visar Statistikcentralens statistik.

Andelen grundskoleelever som får intensifierat eller särskilt stöd ökar. Hösten 2020 fick 21,3 procent av eleverna något av dessa stöd, framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Totalt 69 300 fick intensifierat stöd. Det här är 12,2 procent av eleverna i grundskolan. 51 100 elever, alltså 9,0 procent, fick särskilt stöd.

Andelen elever med intensifierat stöd ökade med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Andelen elever med särskilt stöd ökade med 0,5 procentenheter.

Statistikcentralens uppgifter.

Stödet för inlärning och skolgång består av tre nivåer: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. På en och samma gång kan eleven få stöd på bara en av dessa nivåer.

Statistiken över specialundervisning i grundskolan innehåller framför allt uppgifter om intensifierat och särskilt stöd, skriver Statistikcentralen. Statistiken innehåller dessutom uppgifter om specialundervisning på deltid som arrangerats som allmänt stöd.