Ansiktsmasker på andra stadiet avgörande för beslut om karantän.

Coronafallen har ökat i Finlands största städer (Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors och Åbo). I flera regioner har man dock lyckats få läget under kontroll, och situationen i regionen har lugnat sig. Detta har skett till exempel i Vasa, konstaterar THL i ett pressmeddelande på torsdag.

De flesta smittfall konstateras fortfarande hos unga vuxna, men nu ökar smittfallen en aning också i de äldre åldersklasserna. Särskilt viktigt är att försöka skydda de människor som hör till riskgrupperna.

Enligt regionernas egna rapporter befinner sig Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Länsi-Pohjas, Birkalands, Vasas och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt landskapet Åland i accelerationsfasen den 11 november 2020.

Epidemin i de övriga 14 sjukvårdsdistrikten befinner sig på basnivå, men undantag för enskilda städer som har kommit in i accelerationsfasen. Dessa är Kouvola, Kuopio och Siilinjärvi samt Rovaniemi.

Antalet patienter som behöver sjukhusvård och intensivvård är trots det fortfarande lågt.

I 60 procent av de fall där exponeringsplatsen kunnat utredas framgår att smittspridningen skett inom familjen. Endast 8 procent av de konstaterade coronafallen kan spåras till en läroanstalt, trots de ökade massexponeringarna, skriver ministeriet.

Det här noterar också utbildningsdirektör Rikard Lindström i Borgå. Under hösten har ungefär 200 elever berörts av karantäner och distansundervisning eftersom de exponerats för coronaviruset. Men ingen elev eller skolpersonal har smittats i skolan, säger Lindström.

— Tyngdpunkten den här hösten har varit beredskapen för en smidig övergång till distansundervisning, och att sedan kunna återgå till närundervisning. I ett skede i höstas blev man fundersam över vart detta är på väg, men sedan fallet i Linnankosken lukio för två veckor sedan har det varit lugnt. Jag ger oss skolvitsordet 8, kanske 9.

Mask avgör om karantän eller inte

Lindström säger att när fall av coronavirus uppdagas så är det smittskyddsmyndigheten som leder processen. Skolan är mera av en budbärare men också med i kartläggningen av vem som riskerar att ha exponerats.

Hur lätt är det att göra den kartläggningen så att ni med säkerhet vet att känner till alla exponeringar?

— Jag upplever att med den information som vi får från myndigheten så är det inte ett stort bekymmer. Vi får också tack för att samarbetet fungerar bra.

 

Lindström påpekar att elever som bär ansiktsmask – vilket är vanligt på andra stadiet, och speciellt på gymnasierna – inte behöver försättas i karantän även om de exponerats för coronasmitta.

— Det bekräftas av fallen i Linnankosken lukio. Den smittade gymnasieelevens klasskompisar, som bar mask, sattes inte i karantän. Men situationen i matsalen, där man äter utan mask, är en annan och ledde till att ytterligare en elev hamnade i karantän.

Har ni funderat på hur ni ytterligare kan minimera riskerna för smittspridning?

— Det kanske låter fånigt och som att vi gömmer oss bakom myndigheterna, men skolans expertområde är pedagogik. Vi ordnar den på bästa möjliga sätt. Det viktiga är ett bra samarbete med myndigheterna, stadens ledningsgrupp och social- och hälsovården. Vi verkställer med hjälp av deras sakkunskap och skapar en trygg skolmiljö. Det var jobbigt under våren, men under hösten har vi kunnat ställa om.

Smitta i Cygnaeus skola

Regionförvaltningsverken sammanställer rapporter om läget i grundskolorna runt om i Finland. I början av oktober fick nästan 4 500 distansundervisning, de flesta av dem fanns i Norra Savolax och Nyland.

I Åbo har läget förvärrats den senaste veckan. Yrkesskolor, universitet och skolor har tvingats övergå till distansundervisning och studerande och elever har satts i karantän.

Nicke Wulff.

Cygnaeus skola, som har elever i årskurserna 1–6, fick sitt första fall av coronavirussmitta i onsdags. En klass och en del av personalen är i karantän, säger rektor Nicke Wulff, som blev uppringd av vårdpersonal när smittan konstaterats.

— Vi fick tydliga instruktioner, handledning och kontaktuppgifter. Jag är tacksam för det. Vårdpersonalen är överarbetad och har många samtal att ringa.

Wulff säger att instruktionerna var lätta att följa. Elever och personal som vistats inomhus i minst 15 minuter med den smittade eleven hade exponerats och utgående från det kunde skolan räkna ut vem som exponeringen gällde.

Känns det som att ni med säkerhet kan säga vem som exponerats?

— Kanske det är lite naivt, men jo. Enligt de direktiv vi fick så kan vi det. Förstås vet vi inte allt om vad som händer ute på skolgården under rasterna, men direktiven gäller vistelse inomhus. Vi övervägde om hela årskursen skulle övergå till distansundervisning, men efter diskussion med klasslärarna kunde vi konstatera att eleverna hållits åtskilda.

Redo för distansundervisning

Fallet är det första i Cygnaeus skola men också väntat, säger Wulff. Efter att meddelandet gick ut via Wilma på onsdag har bara en förälder hört av sig, för att få tydligare information.

— Tydligen har vi lyckats nå ut och kanske föräldrarna också förväntat sig att det här skulle hända.

I skolan finns inget maskkrav. En handfull elever använder ansiktsmasker, säger Wulff, och när klasser använder kollektivtrafik under skoltid, eller vistas i utrymmen där det finns klara direktiv, använder alla mask.

Wulff säger att skolan hittat sig tillrätta under de nya förutsättningar som epidemin skapar. Det man nu förbereder sig på är att på kort varsel kunna övergå till distansundervisning.

— Undervisningen har hittat sin form. Arbetsrutinerna måste personalen ännu se över. Det gäller att inte hänga i lärarutrymmen som tidigare.