Undervisningsministeriet bör utreda fördelarna med distansundervisning som en del av den grundläggande utbildningen, menar Kommunförbundet.

Kommunförbundet överlämnade idag ett initiativ till undervisningsminister Li Andersson (VF) om att möjliggöra distansundervisning inom den grundläggande utbildningen för läropliktiga.

De samhälleliga utvecklingstrenderna innebär ett förändringstryck på upprätthållandet och utvecklandet av de grundläggande utbildningstjänsterna, skriver Kommunförbundet, och menar att våren visat att den gällande lagstiftningen ur utbildningsanordnarnas synvinkel inte i tillräcklig utsträckning stöder reaktioner på undantags- och störningssituationer, om situationen förutsätter att distansundervisning tas i bruk.

Enligt Kommunförbundet är det dags att grundligt utreda möjligheterna till distansundervisning inom den grundläggande utbildningen.

Förbundets vice vd Hanna Tainio säger att kommunerna tog sitt ansvar och lyckades väl med distansundervisningen under coronavåren.

— Kommunerna har uttryckt sin vilja att utveckla och tillvarata digitaliseringens möjligheter inom den grundläggande utbildningen. Att tillåta distansundervisning under vissa förutsättningar ses som ett konkret sätt att göra undervisningen mångsidigare och flexiblare utan att elevens rättigheter försämras, säger Tainio.

Utred genom praktiska försök

Kommunförbundet föreslår nu att man i lagen om grundläggande utbildning skriver in permanenta bestämmelser som möjliggör distansundervisning i olika undantags- och störningssituationer som avviker från normala förhållanden.

Därtill vill förbundet att man genom olika försök utreda fördelarna och möjligheterna med distansundervisning som en del av den grundläggande utbildningen.

Dessutom bör man med hjälp av de uppgifter som fåtts från försöken granska hur distansundervisningen kunde fungera som en permanent del av den grundläggande utbildningen, skriver förbundet.

– Utan en mer omfattande utredning och praktiska försök granskas ärendet inte tillräckligt grundligt. Därför måste ett utredningsarbete om distansundervisningens möjligheter inledas, framhåller Terhi Päivärinta, direktör för Kommunförbundets enhet för undervisning och kultur.

Kommunförbundet föreslår att Undervisnings- och kulturministeriet inleder utredningsarbetet.