I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna.

Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

– Genom den kommunbaserade lösningsmodellen eftersträvas en högre sysselsättningsgrad, bättre tillgång på arbetskraft och stärkt konkurrenskraft. Det är också viktigt att stödja hållbarheten i den offentliga ekonomin och kommunernas och regionernas livskraft, säger Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Den kommunbaserade modellen medför fler fördelar för arbetssökande och arbetsgivare .

– En stark koppling till kommunernas övriga verksamhet garanterar servicenivån i hela landet. Dessutom innebär den kommunbaserade modellen att det är möjligt att variera verksamhetssätten och vid behov bygga upp olika samarbetsmodeller, säger Erja Lindberg, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Den kommunbaserade modellen kombinerar tjänster för arbetsgivare och arbetssökande för att främja kommunernas livskraft. Genom den föreslagna lösningen kan man skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen, främja efterfrågan och utbudet när det gäller arbete samt förebygga arbetslöshet i allt större utsträckning.

Överföringen av organiseringsansvaret till kommunerna ska genomföras stegvis som en flerårig process. Förnyelsen av arbets- och näringstjänsternas innehåll samt de kommunförsök som inleds har också en viktig roll i arbetet.

Hur bereddes den kommunbaserade modellen?

  • I enlighet med regeringens beslut vid budgetförhandlingarna inleddes en beredning inom statsförvaltningen för att överföra ansvaret för sysselsättningstjänsterna till den lokala nivån.
  • Det innebär att finansieringsansvaret för tjänsterna och förmånerna ses över så att modellen innebär incitament för att främja sysselsättningen enligt samma modell som i andra nordiska länder.
  • Den kommunbaserade modellen bereddes under november-december 2020. Modellen utformades främst tillsammans med en sparringsgrupp som bestod av kommunernas sakkunniga.
  • Närmare 200 professionella i kommuner av olika storlek och typ har bidragit på olika sätt till beredningen.
  • Vid beredningen utnyttjades resultaten från tidigare sysselsättningsförsök.
  • Modellen (på finska) finns här.