I fjol och hittills i år har det kommit färre asylsökande till Finland än någonsin tidigare på 2010-talet.

Befolkningsökningen i Finland är beroende av invandring eftersom nativiteten i Finland är rekordlåg, skriver Inrikesministeriet i en rapport till OECD ­– Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Syftet med översikten är att erbjuda fakta för en saklig migrationsdebatt och till stöd för beredningen av politiken.

Vissa branscher lider av brist på arbetskraft, och den åldrande befolkningen kan förvärra situationen i framtiden. Situationen kan underlättas genom arbetskraftsinvandring, konstaterar ministeriet i ett pressmeddelande.

Sedan 2017 har allt fler personer ansökt om uppehållstillstånd i Finland på grund av arbete. År 2018 lämnades det in 10 805 första ansökningar om uppehållstillstånd för arbete. Det här är drygt 2 000 fler än 2017.

Uppehållstillståndsprocessen får inte utgöra ett hinder för att få experter till Finland, skriver Inrikesministeriet. Regeringens mål är att den genomsnittliga behandlingstiden för uppehållstillstånd för arbete ska vara cirka en månad.

Regeringen vill underlätta sysselsättningen av internationella studerande genom att förlänga giltighetstiden för uppehållstillstånd efter utexamineringen till två år.

Sedan 2018 kan det första uppehållstillståndet kan beviljas direkt för två år i stället för ett år. Samma år lanserades ett uppehållstillstånd för tillväxtföretagare vars syfte är att göra det lättare för internationella experter att flytta till landet och bli företagare. Det har intresserat i synnerhet experter inom teknologibranschen.

Alla invandrargrupper ska sysselsättas

I Finland satsar man på att också invandrare som beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband eller internationellt skydd snabbare än tidigare ska komma in i arbetslivet.

Snabb sysselsättning hjälper de nyanlända att etablera sig i det finländska samhället och lindrar bristen på arbetskraft.

När det gäller att svara på den globala flykting- och asylsituationen betonar Finlands regering betydelsen av gemensamma europeiska lösningar som betonar en rättvis och hållbar ansvarsfördelning samt betydelsen av det nordiska samarbetet.

Finland främjar en mer omfattande användning av kvotflyktingsystemet, eftersom mottagandet av kvotflyktingar är ett effektivt och verkningsfullt sätt att hjälpa de mest utsatta flyktingarna.

År 2020 tar Finland emot 850 kvotflyktingar.

Få nya asylsökande kommer till Finland

  • 53 procent av dem som ansökte om uppehållstillstånd för arbetstagare gjorde det på grund av utförande arbete.
  • 14 procent av ansökningar om uppehållstillstånd lämnades in på grund av expertarbete.
  • 56 procent dem som ansökte om uppehållstillstånd för specialister var indier.
  • I fjol var familjen den vanligaste orsaken till att flytta till Finland, och uppehållstillstånd på grund av familjeband beviljades sammanlagt 9 009 sökande. Siffran är i samma storleksklass som år 2017.
  • Traditionellt har ryska medborgare beviljats flest uppehållstillstånd på grund av familjeband.
  • Det finns fortfarande ett stort antal asylsökande vid förläggningar till följd av det exceptionellt stora antalet asylsökande 2015.
  • Åren 2018–2019 har det dock kommit färre asylsökande till Finland än någonsin tidigare på 2010-talet.
  • År 2018 lämnades in 4 548 första ansökningar om uppehållstillstånd i Finland. Nästan hälften – 2 139 stycken – av dessa var nya ansökningar som lämnades in av asylsökande som redan omfattades av mottagningssystemet.
  • Rapporten till OECD har gjorts i samarbete med flera ministerier, Migrationsverket, Statistikcentralen och Polisstyrelsen.