Svenska folkpartiets partifullmäktige, som sammanträdde i Helsingfors under veckoslutet, lyfter upp de många frågetecken som finns kring vård och förvaltningsreformen.
I ett läge där social- och hälsovårdsreformen fortfarande i stort sett är ett oskrivet blad är det bakvänt att regeringen skär ner på och begränsar verksamheten vid sjukhusen – långt innan resten av reformen är klar, säger partifullmäktige i ett utlåtande.
SFP anser att de landskap som i framtiden ska fatta beslut om sin vård därmed redan fråntagits ett av de viktigaste besluten.
– Det bådar inte gott för självstyrelsen.
SFP lyfter också fram språkaspekten: tills vidare har regeringen inte redogjort för hur man ska kunna garantera vård på det egna modersmålet i en situation där upptagningsområden blir stora.
Det är, bland annat, situationen med Vasa centralsjukhus som oroar. Vasa sjukvårdsdistrikt är det enda distriktet på fastlandet som har svenska som majoritetsspråk.
– Hotet mot jourverksamheten i Vasa centralsjukhus är därmed också ett hot mot vården på svenska i Finland. SFP:s partifullmäktige kräver att Vasa centralsjukhus också i fortsättningen har kvar en fullskalig jourverksamhet.
Vidare säger partifullmäktige att valfriheten och bolagiseringen av den offentliga vården innebär att en lagändring behövs för att säkerställa vård på det egna modersmålet.
– Vi måste kunna kräva service på båda nationalspråken av vårdbolagen och landskapens skyldighet att garantera detta bör förtydligas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *