FN:s konvention om barnets rättigheter ligger till grund för barnstratregin.

Beredning av en nationell barnstrategi har inletts, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Målet är att skapa en barn- och familjevänlig vision som sträcker sig över regeringsperioderna och förenar olika förvaltningsområden.

– Låg nativitet, en åldrande befolkning, fattigdom bland barnfamiljer och utslagning i flera generationer är utmaningar som vi måste hitta lösningar på. Den nationella barnstrategin är ett sätt att bemöta dessa utmaningar, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

För beredningen av barnstrategin tillsätts en parlamentarisk kommitté. Den 1 oktober inleder vicehäradshövding Johanna Laisaari sitt uppdrag som kommitténs generalsekreterare.

Hon kommer inledningsvis att göra upp en lägesbild över barn- och familjepolitiken och förbereda kommitténs arbete.

Bygger på barnets rättigheter och forskningsdata

Utgångspunkten vid beredningen av barnstrategin är FN:s konvention om barnets rättigheter. En viktig princip är att strategin baserar sig på kunskap och forskning.

Ministeriet vill göra strategins mål gemensamma så att de överskrider de olika förvaltningsområdena. Avsikten är att även andra offentliga aktörer utöver staten – i synnerhet kommuner och samkommuner, högskolor och utbildningsanordnare, organisationer, församlingar och näringslivet – ska engageras i strategins mål.

Vid beredningen av barnstrategin utnyttjas det förberedande arbete som gjordes under förra regeringsperioden och som resulterade i en vision om ett barn- och familjevänligt Finland.