Specialsjukvården vid Raseborgs sjukhus ligger i farozonen på grund av läkarbrist och höga kostnader. Västnyland riskerar även att förlora förlossningsavdelningen i Lojo.

Framtiden för Raseborgs sjukhus utreds som bäst av Helsingfors och Nylands sjukvårdsområdes HUS ledande läkare Markku Mäkijärvi. Han ska presentera sin plan för HUS styrelse i juni.

För tillfället finns det sex möjliga modeller hur framtiden kunde se ut. En av dem är att lägga ner sjukhuset, en annan att jourverksamheten läggs ner.

Mäkijärvi sade till YLE Västnyland att Raseborgs sjukhus inte kommer att läggas ner, även om det är ett av de teoretiska scenarierna, och att det måste finnas sjukhusservice på svenska i Raseborg.

Raseborgs sjukhus ska diskuteras den 27 maj när HUS har styrelsemöte.

Brist på läkare

Björn Månsson som är medlem i HUS styrelse säger att grundproblemet är läkarbristen i Raseborg. Månsson menar att Läkarförbundet krånglar till det.

Björn Månsson är medlem i HUS styrelse.

–De har ställt orimliga krav på specialistläkare som pendlar från huvudstadsregionen till Raseborg. Idealet vore att få läkare att bo och jobba i Ekenäs.

Förutom läkarna hänger det på kostnaderna. En mindre enhet är alltid dyrare per patient och vårdåtgärd, säger Månsson.

— Om Raseborgs sjukhus läggs ner uppstår det en lucka från Lojo till Hangö. Vi (HUS styrelse) kommer att kämpa för Raseborg in i det sista. Men det finns tydligen starka krafter som motarbetar oss.

Månsson syftar på meningsskiljaktigheterna mellan sjukhusets ledning och Raseborgs tjänstemannaledning.

Förlossningsavdelningen i Lojo i fara

En annan fara för Västnyland är att förlossningsavdelningen vid Lojo sjukhus är hotad. Antalet förlossningar väntas i år understiga gränsen 1000 per år som social- och hälsovårdsministeriet kräver för att förlossningsverksamheten ska få fortsätta.

Både Raseborgs sjukhus och förlossningsavdelningen vid Lojo sjukhus ligger i farozonen då vården omorganiseras i Nyland. Arkivbild.

— Det vore en ren katastrof för Raseborg. Hangöföderskor skulle ha att välja mellan Åbo och Helsingfors. Det blir två timmar med ambulans, säger Månsson.

Gör Västra Nyland till pilotområde

Raseborgs sjukhus är en del av HUCS sjukvårdsområde och det är HUCS ledning som fattar de operativa besluten efter att ha hört HUS styrelse, förklarar Månsson.

— Vi har en del idéer om hur man skulle kunna främja vården i Raseborg. En tanke är att göra Västra Nylands sjukvårdsområde till ett pilotområde för integration av primär- och specialistvård.

Flera sjukvårdsdistrikt har redan gjort den här sortens integration i vård- och landskapsreformens anda inom ramen för de existerande samkommunerna (Päijänne-Tavastland, Lahtis och Södra Karelen). Dessa så kallade ”sote-distrikt” tar hand om socialvården och primärhälsovården.

En sådan modell skulle gälla kommunerna Hangö, Raseborg och Ingå.

Modellen skulle kunna förverkligas inom ramen för planen med fem samarbetsområden för social- och hälsovården i Nyland som stads- och kommundirektörerna i Nyland kommit överens om.

— I väntan på att den nya regeringen bestämmer sig skulle vi snabbt kunna åstadkomma en integrering av vården i dessa kommuner som ett pilotförsök.

Skicka läkarna på språkbete

Månsson, som sitter i HUS minoritetsspråksnämnd, har även ett annat förslag för att rädda läkartillgången i Raseborg.

— I Åbo sänder ÅUCS läkare och vårdpersonal på “språkbete” till Åland för att förbättra sin svenska.

Det skulle vi kunna göra i Nyland också genom att skicka personalen på till Ekenäs några veckor. Det skulle vara en åtgärd för att stärka Raseborg.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *