Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) anser att social- och hälsovårdsreformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. De föreslår en modell med fem samarbetsområden för social- och hälsovården.

Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå:

  • Samkommunen Keusote för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland, som redan har inlett sin verksamhet (ca 200 000 invånare: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby)
  • Västra Nyland (ca 460 000 invånare: Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt, Vichtis)
  • Östra Nyland (ca 100 000 invånare: Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Sibbo)
  • Vanda och Kervo (ca 265 000 invånare) och
  • Helsingfors (ca 650 000 invånare)

De nyländska kommunerna anser att fem områden är både till befolkningsunderlag och till sin ekonomiska bärkraft tillräckligt stora för att säkerställa att social- och hälsovårdstjänsterna kan förbättras också i de nyländska kommuner som inte ensamma har tillräckliga förutsättningar för detta.

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) verkar redan i hela Nyland med ansvar för ordnandet av specialsjukvårdstjänster och spelar en viktig roll då tjänsterna och servicekedjorna omorganiseras.

– Att sammanföra organiseringsansvaret i kommuner och samkommuner gör det möjligt att nå de riksomfattande målen för reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. Till dessa mål hör att förbättra tillgången, kvaliteten och jämlikheten i fråga om tjänsterna och att stävja kostnadsökningen. Det är också möjligt med en starkare integration av tjänsterna, informationen och datasystemen och av finansieringen än för närvarande, skriver stads- och kommundirektörerna i ett gemensamt pressmeddelande.

Ingen ny förvaltningsnivå

Kommunerna i Nyland anser att reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta under den kommande regeringsperioden. Reformen bör genomföras etappvis, kontrollerat och på kommunbasis.

Ansvaret för att ordna tjänsterna bör sammanföras på ett sätt som stärker förbindelsen mellan social- och hälsovårdstjänsterna och övriga tjänster på kommunernas organiseringsansvar, såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomstjänster och invandrartjänster.

– En kommunbaserad organiseringsmodell som bygger på kommuner och samkommuner gör det möjligt att omedelbart inleda reformarbetet inom ramen för den gällande lagstiftningen utan en ny, invecklad förvaltningsnivå, skriver kommunerna.

– Målen för reformarbetet, tillgången till jämlika tjänster och dämpandet av kostnadsökningen kräver dessutom att samkommunernas ägarstyrning och verksamhetsstyrning stärks, att verksamhetssätten läggs om, att de elektroniska tjänsterna ökas och att det gemensamma kunskapsunderlaget och kunskapsledningen förbättras.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *