Läkarföretag vill ha social- och hälsocentraler med smalt utbud

19.5.2017

Det ställs alldeles för höga krav på utbudet av de tjänster som de kommande social- och hälsocentralerna måste erbjuda, anser föreningen Läkarföretagen rf. Serviceutbudet borde endast omfatta service inom allmänmedicin tycker föreningen.

Ett brett serviceutbud kommer att orsaka tilläggsutgifter för social- och hälsocentralerna eftersom de blir tvungna att ha beredskap också att ge sådan service som inte behövs regelbundet, menar Läkarföretagen rf. Ett brett serviceutbud leder också till mer administrativt arbete.

– Man borde inte överföra administration från landskapet till social- och hälsocentralerna, säger Läkarföretagens verksamhetsledare Ismo Partanen.

Han menar att serviceutbudet som social- och hälsocentralerna ska erbjuda har ökat kraftigt i regeringens förslag. Partanen säger också att social- och hälsocentralerna har dåliga möjligheter att påverka om de kunder som registrerar sig hos dem mitt i allt får ett behov av t.ex. hemvård eller hemsjukvård.

– Landskapen ska ha huvudansvaret för att integrera socialservicen och se till att skattemedlen kanaliseras rätt, säger Partanen.

Läs pressmeddelandet från Läkarföretagen rf på finska här.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här