Regeringen har glömt språkkonsekvensbedömningen i vårdreformen, säger Sfp:s ordförande Carl Haglund.

Regeringens planer på att endast tolv sjukhus i landet framöver kommer att ha fullskalig jourverksamhet, innebär i förlängningen att man kör ner resten av sjukhusen i landet.

– Regeringens planer på hur vården ska skötas i framtiden innebär en sjukhusslakt och en försämrad vård på svenska, säger Carl Haglund.

Idag berättade regeringen att endast tolv sjukhus i landet framöver kommer att ha fullskalig jourverksamhet. I förlängningen betyder det att man kör ner resten av sjukhusen i landet.

Bland de sjukhus som riskeras nedgraderas finns bland annat Vasa, Borgå, Ekenäs och Karleby. I praktiken kan detta innebära slutet för förlossningsverksamheten i Vasa, Borgå och Karleby.

– Det är uppenbart att regeringen igen glömmer språkkonsekvensbedömningen då man planerar vilka sjukhus som hädanefter skall betjäna invånarna med fullskalig service, säger Haglund.

Enligt Haglund är det ur en grundlagsmässig synvinkel ett allvarligt problem om servicen på svenska försämras.

– Det som nu sker påminner skrämmande mycket om då man för fem år sedan med alla medel försökte orientera Karleby norrut i regionförvaltningsreformen. Den gången satte grundlagen stopp för planerna. Frågan är om den här reformen klarar en grundlagsmässig prövning.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *