Osäkerheten kring social- och hälsovårdsreformen, den brådskande tidtabellen och prislappen gjorde att flera kommuner sa nej till Apotti.

Kommuner i Nyland har under våren tvingats välja om de går med i patientdataregistret Apotti eller inte. Tiden för besluten löpte ut den 20 april.

Bland annat har Hyvinge, Lojo och Borgå anslutit sig till Apotti, och redan tidigare hade Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo och Tusby fattat beslut om att ansluta sig.

Men som Kommuntorget rapporterat har osäkerheten kring social- och hälsovårdsreformen, den brådskande tidtabellen och prislappen gjort att flera kommuner sagt nej.

Nu ondgör sig samkommunen HUS vd Juha Tuominen över att kommunerna splittrats i frågan. Medan bland annat Ingå, Lovisa och Sjundeå sagt ja så har Hangö, Raseborg, Vichtis och Sibbo sagt nej.

Det har också Esbo och samkommunen Keusote i Mellersta Nyland.

I ett pressmeddelande säger Tuominen att detta är en stor besvikelse.

—Alla fördelar med Apotti förverkligas inte fullt ut inom primärvården och den specialiserade sjukvården om vissa kommuner fortsätter med andra system.

Tuominen noterar i pressmeddelandet att kommunerna som blir utanför patientdataregistret också hänvisat till den negativa publicitet som Apotti fått.

—Jag hoppas att de kommunala beslutsfattarna innan sina beslut bekantat sig grundligt med ärendet, för att bli utanför har långtgående konsekvenser för kostnader och patientvård.

Grundtanken med Apotti är att förena primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens information i ett system, och när så inte sker ökar arbetsbördan och vården försvåras, argumenterar HUS ledning.

—Alla kommuner kämpar med kostnadseffektivitet och en social- och hälsovård som betjänar invånarna bättre. För att lyckas behövs framför allt information. En gemensam nyländsk lösning hade varit ett steg i rätt riktning, säger Tuominen i pressmeddelandet.