Kommuntorget har tidigare rapporterat att patient- och klientdatasystemet Apotti blivit en svår fråga för de kommuner som haft fram till slutet av april att välja om de ska ansluta sig till systemet eller inte.

Bland annat Sibbos kommundirektör Mikael Grannas beskrev ärendet som för dåligt utrett på grund av tidspress och för dyrt.

I måndags tog Sibbos kommunstyrelse ställning till frågan och beslöt att kommunen inte deltar i Apottis ramavtal enligt den föreslagna tidtabellen. Kommunerna har till den 20 april att fatta ett beslut.

För Sibbos del kulle kostnaderna i år ha varit 370 000 euro, om kommunen anslutit sig. År 2021 skulle de ha varit ungefär 1 miljon euro och under 2022-2028 1,8 miljoner euro per år.

På sin webbsida meddelar Sibbo att man är beredd att behandla beslutet på nytt om det att är möjligt att senarelägga anslutningen till Apotti ”eller om det inom den föreslagna tidtabellen presenteras betydande förändringar till anslutningsvillkoren.”