Problemen med ibruktagandet av patientdatasystemet Apotti fortsätter. Enligt Yle klagar 450 läkare vid HUS nu till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Läkarna menar att viktig information inte registreras i systemet, enligt Yle.

Bolaget och patientdatasystemet Apotti ägs av HUS Helsingfors universitetssjukhus samt av Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby, Lovisa, Ingå och Sjundeå.

I juli berättade Yle att Ingå och Sjundeå stäms av Apotti för obetalda räkningar – synen på vad som står i avtalet går isär. Nu skriver Taloussanomat om affären.

Kommunfullmäktiges ordförande Merja Laaksonen (Sfp) säger till Taloussanomat att Sjundeå inte längre slösar skattebetalarnas pengar på ett system som kommunen inte kan ta i bruk.

Ingå och även Lovisa i östra Nyland rapporterar om liknande problem – men nu stäms de alla av Apotti som kräver kommunerna på sammanlagt 1,5 miljoner euro för obetalda räkningar.

Enbart i  Sjundeå uppskattas kostnaderna för olika tillfälliga arrangemang vara i år 100 000 euro.

Apotti skulle tas i bruk i Sjundeå i slutet av 2021 eller i början på 2022. Enligt det senaste beskedet kan patientdatasystemet fungera i november, berättar Laaksonen.

Det är kort innan ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena.

Läs också (Loviisan Sanomat 1.3.2022): Loviisa kieltäytyi maksamasta Apotti-järjestelmän laskuja

Vid Apotti bestrider verkställande direktören Hannu Välimäki kritiken.

– Avtalet är lika för alla kommuner. Om någon låter bli att betala fördelas kostnaderna på de andra ägarna. Det är ohållbart, säger han till Taloussanomat.

Enligt honom har förhandlingarna med Sjundeå, Ingå och Lovisa pågått i ett halvt år.

– Helsingfors väntade på Apotti åren 2013-2021 och betalade ändå hela tiden. Sådant är avtalet, säger Hannu Välimäki.

 

Apotti enligt Apotti

  • Aktiebolaget Apotti bildades 2015 av kommuner och HUS.
  • Tanken var att ta fram världens första gemensamma data- och verksamhetsstyrningssystem för social- och hälsovården.
  • Projektet startade dock redan 2012 med det konkreta målet att utveckla tjänster och förenhetliga arbetssätten inom social- och hälsovården i syfte att stävja kostnaderna.