Mikael Grannas säger att frågan drivs framåt på grund av tidspress och saknar en ordentlig utredning – trots att det handlar om miljoner.

Kommunerna i Nyland måste i vår fatta ett beslut om huruvida de ansluter sig till Apotti, IT-systemet inom vården som ska ersätta det lapptäcke av IT-system som nu används runt om i Nyland.

Apotti används i nuläget av sjukvårdsdistriktet, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och Tusby. Om de övriga kommunerna vill ansluta sig måste besluten tas innan den 20 april.

Finns fördelar och risker

De kommuner som kommer att bilda landskapet Västra Nyland – om social- och hälsovårdsreformen blir av – sneglar på vad Esbo beslutar i frågan. Kommuntorget har tidigare rapporterat att man till exempel i Ingå kritiserar den strama tidtabellen och önskar att beslut tas efter att social- och hälsovårdsreformens utfall är klart.

Esbo har inte fattat något beslut ännu, det finns inte ens någon föredragning att ta ställning till, men vad Kommuntorget erfar tyder mycket på att Esbo ansluter sig till Apotti.

Bland de östnyländska kommunerna har Sibbo kommit så långt att social- och hälsovårdsutskottet tar ställning till frågan på onsdag 26.2.

Social- och hälsovårdsdirektören Leena Kokkos och chefläkaren Anders Mickos förslag för utskottet är att Sibbo ansluter sig till Apotti.

Motiveringarna är bland annat att detta skulle förbättra patientsäkerheten och kvaliteten på vården. Det minskar också arbetsbördan, eftersom Apotti ersätter flera IT-system. Det är inte heller vettigt för Sibbo att inte ansluta sig om övriga nyländska kommuner gör det, heter det i föredragningen.

Av beredningen framkommer också att det finns risker. Eftersom Sibbo skulle ansluta sig i ett sent skede skulle kommunens möjligheter att påverka utvecklingen av Apotti att vara små. Sibbos litenhet bidrar också till detta. Trots detta kommer en anslutning till Apotti att kräva en grundlig fortbildning av personalen.

Ytterligare en risk är att finansieringsfrågan är öppen ifall social- och hälsovårdsreformen blir av. Det vill säga: vad blir kommunens ansvar efter reformen och vad tas över av det nya landskapet?

Ingen ordentlig utredning

Frågan går från utskottet till styrelsen, och sedan till fullmäktige. Enligt kommundirektör Mikael Grannas behövs ett extra fullmäktigemöte eftersom Apotti kommer orsaka utgifter som kommunen inte budgeterat för.

Om Sibbo ansluter sig till Apotti skulle kostnaderna i år vara 370 000 euro. År 2021 skulle de vara ungefär 1 miljon euro och under 2022-2028 1,8 miljoner euro per år.

Det här bekymrar kommundirektör Grannas, som i dagsläget är mycket skeptisk till att Sibbo ansluter sig.

– De summorna motsvarar 50 årsverken per år, och samtidigt ska kommunen spara enligt det anpassningsprogram vi kommit överens om.

Grannas säger att den strama tidtabellen lett till att andra alternativ inte har utretts tillräckligt bra, och någon diskussion om Apotti har inte förekommit.

Enligt Grannas är det tidspress som tvingar fram besluten, inte noggranna avvägningar. Varför frågan dykt upp på ett så akut sätt vet han inte men under fjolåret fanns det enligt Grannas ingen information om att 20 april är deadline för kommunerna.

-Ingen kommun har diskuterat det här förrän nu. Och till saken hör att Mörskom och Pukkila, som ingår i det nya landskapet Östra Nyland, nu hör till Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och har inte ens blivit erbjudna att ansluta sig.

Sibbo kan fortsätta som förut

Grannas har heller ingen klarhet i vad som händer om social- och landskapsreformen blir av. Kan Apotti föras över till landskapet utan konkurrensutsättning? frågar han sig, med hänvisning till att Apotti redan varit ett fall för marknadsdomstolen. Likaså är frågan om kostnadsfördelningen efter en eventuell social- och hälsovårdsreform oklar för Grannas.

Vad är alternativet? Att Sibbo fortsätter med sina nuvarande IT-system?

– Ja. Apotti har gränssnitt som gör det kompatibelt med våra system. Dessutom kommer vårt system inom socialvården att uppdateras om fyra år, så vi kan åtminstone vänta tills dess.

I dagsläget ställer sig Sibbos kommundirektör alltså inte bakom förslaget att kommunen ansluter sig till Apotti. Men liksom de västnyländska kommunerna sneglar på varandra, och i synnerhet på Esbo, så kommer Sibbo att snacka ihop sig med de östnyländska kommunerna, och i synnerhet se vad Borgå gör.