En miljon euro delas ut till kommunerna för att stödja utvecklingen av livskraft och välfärd. Klash är en ny tävling med målet att hitta lösningar och nya idéer för att stärka kommunernas livskraft.

Fokus för tävlingen och idégeneratorn Klash är att hjälpa kommunerna att lösa dagens och morgondagens problem. Med hjälp av tävlingen hoppas man hitta nya lösningsmodeller för invånarnas välfärd, en bättre miljö och för att utveckla ekonomin.

– Alla kommuner kan delta i Klash och komma med egna utmaningsförslag. Lösningarna koncentrerar sig på att förbättra välfärden, miljön och ekonomin. Målsättningen med tävlingen är att förnya samarbetsmodellerna och skapa nya partnerskap mellan kommuner, start-up-företag, organisationer och andra berörda parter på ett fördomsfritt och modigt sätt, säger Timo Reina, vice vd vid Kommunförbundet.

Tävling i tre faser

I den första fasen av tävlingen ska kommunerna presentera problem som behöver lösas. Kommunerna kan fram till den 31 oktober 2018 anmäla till tävlingen ett väsentligt regionalt problem. En jury vars medlemmar representerar tävlingens arrangörer väljer ut fyra till sex problem som ska lösas genom en utmaningstävling.

Utmaningstävlingen öppnas 15.1.2019 för olika organisationer och arbetsgrupper, som t.ex. små och medelstora företag, start-ups, föreningar och studerande. Den andra fasen avslutas med en uttagning där 8–12 av deltagarna med sina lösningsförslag väljs till nästa fas.

I den tredje fasen erbjuder Klash samarbetsparter finalisterna handledning för förädling av idéerna. Vinnarna offentliggörs i december 2019. Ett stöd på en miljon euro har reserverats för att stödja förädlingen och implementeringen av de vinnande förslagen.

En ny möjlighet för kommuner och företag att nätverka.
–  Tävlingen ger kommunerna möjlighet att utveckla lösningsmodeller som passar kommunfältet och öppnar möjligheter för nya partnerskap med dem som deltagit i problemlösandet. Det väsentliga är att de vinnande lösningarna är skalbara och kan tas i bruk i hela landet, säger Maritta Mäkelä, projektchef för Klash.

Samarbetsparterna i tävlingen Klash ser tävlingen som ett nytt och fördomsfritt sätt stödja kommunernas verksamhet.
–  Kommunerna och egentligen hela den offentliga sektorn behöver innovationer och nytänkande. De är väsentliga med tanke på livskraften och konkurrenskraften. Därför deltar Keva i sökandet av lösningar på kommunsektorns utmaningar med nya metoder, säger Timo Kietäväinen, verkställande direktör vid Keva.

–  Kommunerna i Finland är i ett enormt brytningsskede. Men i ett land som Finland är de avgörande problemen ofta gemensamma och därför lönar det sig att utveckla lösningarna tillsammans och anpassa dem för alla. Klash är ett inspirerande och konkret sätt att närma sig problemen, säger Esa Kallio, verkställande direktör vid Kommunfinans.

Projektet finansieras av samarbetsparterna Finlands kommunstiftelse, Kommunförbundet, Keva, Kommunfinans, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus och FCG Finnish Consulting Group. Läs mer om tävlingen på Klash.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *